Kolektivista Rondo

Laborista-Popola Klubejo de Valencio


1 komento

Hispana registaro kontraû la katalunalingvo en Valencilando

En Valencilando, dum tri jaroj la hispana registraro (rekte aû tra sia valencia representanto)  malpermesis ĉujn kanalojn de radio kaj televido en nia lingvo, tial ke ni ne povas hodiaû havi iun ajn radio aû televido elsendon en nia lingvo . (nur lokajn elsendojn restas)

Unue la  hispana registaro (tra la valencia registaro, kiu estas tute submetita al madrida registaro ) malpermesis ricevi la katalunan TV3-on kaj kelkajn aldonajn kanalojn kaj punmonis la  “Accio  Cultural del Pais Valencià”-socion per proks. 700.000 €; poste (Novembro 2013 ) fermis la publikan ( teruran kaj lingvistike k politike) valencian televidon “Canal Nou” kaj alian aldonan kanalon; kaj nun (sub minaco de punmono de 1.000.000 €) la hispana registaro igas fermi la ripetejon kiu eblis ricevi du radio elsendelejon de Katalunio.

Al tio, oni aldonendas la redukto de publikaj lernejoj en nia lingvo,  tiel ke oni devas lernigi la gefilojn en hispan-parolantaj lernejoj, precipe katolikaj lernejoj. Kelkaj 30.000 familioj ne trovis katalun-parolantaj lernejoj en Valencilando.

Tiujn  faktojn oni devas interpreti kadre de  la ĝenerala lukto de la PP registraro kontraû iun ajn katalunan trajton  en nia socio. La PP volas reveni al la situacio de  la Franco tempo, nur nun sub “demokrata ” vestaĵoj.


Komenti

Amasaj faŝistoj/naziistoj en la reganta PP partio ĉe la hispana ŝtato

Amasaj faŝistoj anas ĉe la hispana PP partio, frata organizaĵo de aliaj eûropaj partioj kiel la germana CDU. La junaj faŝistoj ne plu malkaŝas sin, sed fiere faras faŝistajn salutojn:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4145199/20130921/altre-dirigent-valencia-joventuts-pp-fent-salutacio-feixista.html

La PP partio fakte ne punas tiajn aferojn; multaj PP gravuloj anis ĉe faŝistaj organizaĵoj


Komenti

Kataluna Vojo: Sukceso kaj incidentoj

Vojo kataluna:

La kataluna Vojo estis homan ĉenon por peto sendependeco, etendante gxin de la Roussillon sub franca administrado al Valencilando.

Ankaû en la valencilanda limo:

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=ca&shva=1#inbox/1416384e81d299ac

Incidentoj en Valencilando

 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143230/20130911/videos-participants-via-catalana.html

La rajtigo estis petita en Valencilando nur kelkaj kilometroj norde kaj aliloke punktoj,kaj tiu rajtigo  tre malfaciligis la Popola Partio (dekstre  orientita kun eĉ faŝistoj sektoroj),  la delegacio de la hispana registaro kaj polico, en la mezuro ke komence estis malpermesita en la lasta minuto kaj nur rajtigitaj juĝa decido.

La kataluna Vojo estis grandega sukceso en ĉeestantaro. Unu incidento okazis en Valencilando, kie estis pluraj arestoj malantauxaj polico disvolviĝo:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143195/20130911/lopez-tena-tinent-coronel-ens-deixat-passar-ens-detenir.html.

Internacie, jen ligilopri tio:

http://newsnetscotland.com/index.php/scottish-news/7991-madrid-bans-pro-catalan-demo-in-valencia

Ĉia ankaû enValencilando estis grandega sukceso:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143273/20130911/video-muixeranga-segadors-donen-ma-vinaros.html

Êc la hispanoparolantaj ĵurnaloj:

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/12/5000-valencianos-unen-cadena-levantar/1031852.html

Ankaû internaciaj ligiloj:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143079/20130911/via-catalana-premsa-internacional.html


Komenti

Sindikato COS igas 2ªn eldonon de la “Gramatiketo” en la Kataluna

Okaze de la Aternativa Foiro en Valencio, la  sindikato COS estis eldoninta la “Gramatiketo” por komencantoj :”Enkonduko al internacia lingvo esperanto”, kiel edukad-bulteno, ĉar la unua eldono estis jam elĉerpita.

La internacieca celo kaj valoroj de E-o estas ĉefa punkto por peli la lernadon kaj uzadon de E-o en nia laborista movado.

La libro havis sukzeson -pli ol atendita- kaj multaj homoj interesiĝis por niajn  kursojn, kie tiu “Gramatiketo” estas rekte uzata. Ni atendas uzi ĝin en pli da E-kursojn tra nia lingva instruado.

Jen ligilo kiu eblas elŝuti ĝin:

http://www.sindicatcos.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=2055:segona-edicio-de-la-guia-introduccio-a-la-llengua-internacional-esperanto&Itemid=73

Imatge en línia 1

 

Tiu 2ª eldono estas nun preskaû elĉerpita.


Komenti

Omaĝo de la hispana “Popola Partio” al helpantoj de Hitlero

Mallonga historia memoro pri la afero:

http://eo.wikipedia.org/wiki/Blua_Divizio

Do, nun, laŭ kelkaj ĵurnaloj,

http://www.vilaweb.cat/noticia/4116393/20130518/govern-espanyol-justifica-llanos-luna-retes-homenatge-division-azul-nazi.html

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/17/actualidad/1368794218_967476.html

la hispana Registaro Delegito en Katalunio faris omaĝon al la “Blua Divizio”, grupo de volontuloj (?) ke la registaro de Franco sendis al registaro de Hitlero por batali al la rusa fronto.

Krome, oni informis pri ekonomia subvencio al lia asocio.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4116028/20130517/lhermandad-nacional-divison-azul-rep-subvencions-govern-espanyol.html

Antaû la protestoj kontraû tiuj faktoj, la hispana Registaro respondis ke ĝi estas “normala afero”.

Eĉ Polic-asocioj  kontraûas tiajn faktojn:

http://www.europapress.es/nacional/noticia-augc-reclama-destitucion-mandos-guardia-civil-participaron-homenaje-division-azul-20130516201010.html

La hispana registaro estas formita de la Popola Partio, apartenanta al la Eŭropa Popola Partio, al kiu apartenas inter aliaj la partio de Angela Merkel kaj multe de la altaj Eŭropa Unio respondeculoj, kiuj estas ne elektitaj de la popolo.

http://eo.wikipedia.org/wiki/E%C5%ADropa_Popola_Partio

Finfine, la novaĵo alvenis al Germanujo:

http://www.taz.de/Spanien-und-der-Faschismus/!116450/

La omaĝon al la “blua divizio” fare de la  sub-delegito de la registaro en Katalunio oni ne eblas kontempli izole sed kune kun aliajn okazaĵojn kiel la abolon de la nuna aborto leĝon aŭ la leĝon de Edukado. Kune, tiuj faktoj estas la elmontro de la procezo de ideologia movado ĝis  dekstre de la partio PP (kie vivas kune ekde faŝistoj al ekstremaj novliberaloj) kies kialo estas  pritrakti la ekonomian krizon kaj la minacon de secesio de Katalunio, do favorante katolikan eklezion kaj centralistemajn (Madrido,centro) ekonomiajn grupon. Ĝi estas reveno al la ideologia universo de Franko. Temas pri deturni socion al la konservativa dekstro; sed tia agado ne sukzesas kaj la sektoroj plej malmola trafita de la krizo distancas sin pli kaj pli de  ambaŭ la PP kaj la PSOE.

Malgraŭ taj agadoj, preĝejoj  igas pli malplenaj kaj enketoj estas ĉiufoje donante pli malalta procento de voĉdonoj ne nur  al la PP sed al la socialdemokratia partio PSOE, dum aliaj maldekstraj kaj centraj  partioj krekas.

La PP estas politika partio heredanto de Franko en kiuj estas kune dekstremaj konservativuloj kaj ekstremaj novliberalismuloj. La kialo ke la hispanaj ŝtataj politikaj partioj ne havas ekvivalentojn al “Ora Aura” de Grekio aŭ “Jobbit” de Hungario estas ke tiaj tendencoj jam estis integritaj en la PP.


Komenti

Esperantaj afiŝoj en manifestacioj la Unua de Majo

En la urbo de Valencio dum la manifestacio de la Unua de Majo aperis afiŝo kun la teksto:”Ni Kolektivigu maŝinojn, kampojn, bankojn”,kaj sube la kataluna traduko. Subskribis ĝin la COS sindikato.

(Vidu la magrandan afiŝon )

La sindikatoj COS kaj CNT kaj aliaj organizacioj kosistigas la t.n. BUA-n (Bloko Unuiga Kontrâukapitalista), kiu subtenas politikan memmastrumadon.

Preskaû al la fino de la manifestacio la BUA faris apartan politikan prelegon.

Pri la afiŝo,  kelkaj manifestantoj demandis en kiu lingvo tio estis skribita , diskutante pri la neûtralaj kaj internaciaj trajtoj de E-o, eĉ demandante pri E-o kursoj.

Ankaû en Barcelono aperis esperantan afiŝon, tie  de la CGT sindikato (ankaû liberecana, kiel CNT), vidu:

http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno, aprila numero.


Komenti

Atentigu al ksenofobio!

La eŭropanaj burĝaj klasoj provas disvastigi ksenofobion por dividi la Laborista Klaso. Temas pri forigi la laboristoj de bataloj rilate al sociaj ŝanĝoj.

Eksemple, en la germana ŝtato ĵurnaloj, televidoj ktp prezentas “Sudan Eŭropon” kiel mallaboremaj kaj kialo de ilia malbona socia situacio ;kaj en la “Suda Eŭropo” male, oni prezentas la germanojn kiel nazojn, kaj kialo de ilia tre malbonega socia situacio. Mallonge, temas pri deturni agresemon kaj atenton al malveraj malamikoj por kaŝi la verajn malamikojn: ili mem!.

Terura eraro estus adopti sekve interklasistajn vidpunktojn (kontraû pigruloj, nazioj, ktp) kaj malfortigi la kritikojn por la malfeliĉa situacio al kiu kondukis kapitalismo la malsamajn eŭropajn laboristajn kaj “mezajn” klasojn.

La “krizon” de la kapitalismo ne kaŭzis la laboristaro sed la financaj institucioj, kiuj kontrolas la ŝtatojn. Grandega kvanto de mono estis metita en tiuj institucioj por produkti profitojn kiuj la reala ekonomio tute ne povis doni: en bieno spekulado, en milito materialo, ktp. En la kazo de Eŭropo, enkonduko de eûro- valuto , abundaj monoj precipe en Germanujo kaj malaltaj interez-taksoj ludis gravan rolon pri tio.

Do, grandega virtuala mono ne havis la respektivan realan kapitalon: eble 100 bilionoj (biliono=miliono da milionoj) de eûroj devus “vaporiĝi” .Tia situacio jam okazis en aliaj tempoj, ekz en 1929. Sed nun la riĉuloj ne estas simplaj homoj, kiuj povis ruinigi, sed bankoj kaj financaj firmaoj kiuj povis deturni la problemojn al ŝtatoj, al kiuj fakte jam kontrolis per lobbioj ktp. Nu, ili ruinigis la ŝtatojn, trapasante publikan monon al la bankoj; do, la ŝuldoj de la ŝtatoj kreskis kaj la bankoj pruntedonis monon al ŝtatoj, kontraû grandegaj interezoj. Kiuj perdis en tiu ludo estas la grandajn amasojn da homoj kiuj igis senlaborulojn, la mez-firmaoj kiuj devis fermi iliajn pordojn.

En tia danĝera situacio iu burĝaro deturnas atencon de la popolo al iluziaj malamikoj : la “aliaj”. Ili ĉiam serĉas ellogi la proletojn por kune batali kontraû iun ajn,ion aijn. Temas pri eviti ke tiuj homoj pensas racie kaj agas kiel sekvon.

Ĝis tie ĉi analizo. Sed ni ne povas simple resti en analizoj; ni bezonas perspektivojn. La laborista klaso devas unuiĝi kaj konsideri alternativojn al la nuna sistemo.

Kontraû ksenofobio kaj simile ŝtultaĵojn ni bezonas proponojn kaj agadojn rilate al novan socian strukturon.Ni pensu pri tio en la venonta Unua de Majo.


Komenti

Krizo tutmonda kaj eûropa

Almenaû ekde 2008 ni parolas pri “ekonomia krizo”. Temas ĉefe pri la diferenco inter (1) real-kapitalo, kiel kampoj aû maŝinojn produktante varojn aû servojn je definita k reala plusvaloro -en la kapitalista senco  kaj (2) Fiktiva kapitalo kiel akcioj kiu produktas firmaaj dividendoj aû kapitalgajnoj por vendoj. Ia la financa kapitalo devus esti la imago de la reala kapitalo, k la “interezoj” kiu la kapitalistoj eblas elteni devus ankaû esti samaj. Alia la sistemo malstabiliĝas.

Ekzistis  (k ekzistas ankaû) tro da fiktiva kapitalo, sen ekvivalenta reala kapitalo . Do, realaj rezultoj de la firmaoj ne gravas por ke la akzioposedantoj eltenas monon “el nenio” (spekulado): tio estas, la valortestigon la spekulantoj prenas kaj la firmaoj kolapsas.   Kiam la sistemo kolapsis (pro krudmaterialaj kialoj tre verŝajne), tiam aperis la krizo en la financaj firmaoj.

Tiu krizo estas malsama al aliaj krizoj de l’ kapitalista sistemo,kiel en 1929-32 aû 1973-77, kiam la akzioposedantoj perdis parte liajn valorojn (akzikurso malkreskis), ĉar nun tiuj posedantoj estis grandegajn financajn firmaoj, kiuj facile influis la politikajn potencojn.

Tiuj bankoj estis /estas tro “gravaj” kaj ili sukcesis en ĉantaĝi la ŝtatojn, kiuj devis “savi” la bankojn per la publika mono. Tiu mono malaperis de la ŝtataj budĝetoj por popolaj bezonoj kaj gravaj investoj; la ŝtatoj devis pligrandigi liajn ŝuldojn (kiuj la savitaj bankoj aĉetis) kaj la interezoj por tiuj ŝuldoj pligrandiĝis.

En la Eûropa areo kie la eûro “regas”, kelkaj bankoj/financfirmaoj,per kontrolado de la Eûropa Centrala Banko, sukcesis ke la aliaj bankoj ĉefe de sudeuropaj landoj, pagigis pli da mono por la publika ŝuldo, kaj pro tio grandega krizo okazis en la reala ekonomio de tiuj landoj . Ĉefe registaro kaj bankoj de Germanujo ekspluati tiun situacion.

Sed ni devus eviti ĉian malamikeco kontraû la germanoj (k nederlandoj k finlandanoj) ,ĉar tiu estus kontraû la internacia penso.

Tie ni estas…