Kolektivista Rondo

Laborista-Popola Klubejo de Valencio


Komenti

Sindikato COS igas 2ªn eldonon de la “Gramatiketo” en la Kataluna

Okaze de la Aternativa Foiro en Valencio, la  sindikato COS estis eldoninta la “Gramatiketo” por komencantoj :”Enkonduko al internacia lingvo esperanto”, kiel edukad-bulteno, ĉar la unua eldono estis jam elĉerpita.

La internacieca celo kaj valoroj de E-o estas ĉefa punkto por peli la lernadon kaj uzadon de E-o en nia laborista movado.

La libro havis sukzeson -pli ol atendita- kaj multaj homoj interesiĝis por niajn  kursojn, kie tiu “Gramatiketo” estas rekte uzata. Ni atendas uzi ĝin en pli da E-kursojn tra nia lingva instruado.

Jen ligilo kiu eblas elŝuti ĝin:

http://www.sindicatcos.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=2055:segona-edicio-de-la-guia-introduccio-a-la-llengua-internacional-esperanto&Itemid=73

Imatge en línia 1

 

Tiu 2ª eldono estas nun preskaû elĉerpita.