Kolektivista Rondo

Laborista-Popola Klubejo de Valencio


Komenti

FAŜISTA FLUTISTO TRAIRAS EŬROPON

 

Kelkaj precedentoj de la nuna situacio de la laborista klaso en Eŭropo

La laborista klaso, en Eŭropo kiel en la tuta mondo, estas alkonformigita de esenca negativa faktoro: ĝi ne posedas perspektivon de ŝanĝo de socio-modelo kaj ne konsideras superacion de kapitalismo: mallonge, ĝi ne havas eniĝigitan revolucian alternativon al la kapitalismo. Ĝi estas heredaĵo  de la nesufiĉeco de tiu “unua sturmo de la proletaro al burĝa potenco”, kiu ne sukcesis formi socialistan socion, ĉar tuj ĝi deturnis en  stalinista diktaturo kaj, kelkaj jardekoj poŝte, ĝi alvenis al liberala okcidenta kapitalismo.

Sed komuna trajto en Eŭropo estas: grandaj tavoloj de la laborista klaso k de la malgranda burĝaro spertas profundan malsekurecon kaj malkontentecon por la evoluo de la socia vivo. Efektive: en okcidenta Eŭropo ekzistis relativa disvolvo de sociaj politikoj. Ĝi estis produktita esence de la burĝa temo al la revolucio kaj al laborista lukto; sed ekde la fino de la jaroj 80 de la pasinta jarcento kaj aparte en tiu lasta jardeko, okazis progresiva perdo de la vivnivelo de la laborista klaso, kune al proletigado de grandaj sociaj tavoloj de la malgranda burĝaro. Kaj en orienta Eŭropo ekzistas malsekureco fronte al vorema kapitalismo, kiu minacas la bazajn vivkondiĉojn.

Aliflanke, la krizoj de la kapitalismo, kiuj ripetas pli kaj pli rapide ekde la 70 jaroj de la pasinta jardeko, detruis en okcidenta Eŭropo la fidon en “surogatoj” de socialista revolucio: la konfido en “socialistaj” aŭ stalinistaj partioj kiel protekto kontraŭ la kapitalismo. Cetere, ekde la sinkado de la ŝtat-kapitalismo en la orienta Eŭropo, la premo de la burĝaro akcelis la konverton de la “socialistaj” aŭ socialdemokrataj partioj en iaj nov-liberalaj kaj “maldekstraj” partioj.

En tiu situacio okazas la ekonomia krizo de 2008. Tiu provokis altiĝon de senlaboreco kaj malriĉecon de laborista klaso kaj de la malgranda burĝaro. La socialdemokrata-stalinista alternativo intensigis la evidentecon , ke ĝi estis malkapabla por strukturi adekvatan respondon. Ankoraŭ pli malbona: oni vidis klare , ke ĝi faris politikojn , kiuj favoris la burĝaron kaj faligis sur la laborista klaso  la tutan pezon de la krizo.  Sekve, intensiĝis la frustriĝo rilate al konfido de la socialdemokratismo – stalinismo por surpreni defendon de la laborista klaso kaj pligrandigi liajn sociajn konkerojn; do, ĝi aperis kiel komplico de la  generala paŭpereco de la laborista klaso.

Sekve, jena perspektivo aperas al grandaj sociaj tavoloj: ne “aspiri al gajno per ŝanĝo al kapitalismo”, sed “ne malplibonigi la nunajn vivkondiĉojn – ne perdi privilegiojn “ . Do, multaj homoj serĉas solvojn por sin protekti politike kaj ili restas al arbitro de tiaj politikaj spegulantoj de la burĝaro, kiel la neofaŝistaj partioj, kiuj defendas ksenofobion, naziismo kaj aliaj elementoj de la kapitalista barbareco. Tiel, kun la fino , ke almenaŭ tiuj politikaj grupoj protektis ilin de perdi la “privilegiojn” materiaj kaj ideologiaj, kiujn ankoraŭ ili konservas, inkludanta la delirojn de grandeco.

La ideologia inĝenieristiko de la burĝaro

La eŭropa burĝaro iom-post-iom solidigis sistemon de politika teatraĵo, kie partioj kaj sindikatoj ludas spektaklon kun dekstro, centro, social-demokrateco,”komunismo” , sindikatismo ruĝa ka flava. Perspektivo de superado al kapitalismo kaj iliaj hororoj, ĉiu tago pli evidenta,estas la granda forestanta de la tuta tragikomedio politika , per kiu la Eŭropa-burĝaro kontrolas la politikan evoluon kaj la konservon de sia reala potenco. Nur minoritataj movadoj, sindikataj kaj politikaj eskapas de tiu taksado

Al Eŭropa proletaro nur restas la rolo de pasiva spektanto por vidi kiel tiuj “grandaj saĝoj” de la politiko pli malbonigas la vivkondiĉojn de la laboristoj, dum ĝi ŝajnas, ke ili fere batalas por “la komuna bono de la civitanoj”

La “reprezenta demokrateco” baziĝas je la politikaj partioj kaj balotoj proksimume po 4 jaroj. La socio -ekonomiaj fortoj de la burĝaro (financaj kaj industriaj prem-grupoj, alta funkciularo de la ŝtato) uzas la politikajn partiojn por kontroli la ŝtatan potencon: la leĝoj (leĝa potenco), la estraron (aganta potenco) kaj la leĝan aplikadon (juĝa potenco). Por konservi tiun potencon, kadre de la reprezenta demokrateco, ĝi bezonas voĉojn. Kaj por havi voĉojn, ĝi bezonas konvinki la voĉdonantojn pri, ke ili devas elteni fortojn, kiuj agas kontraŭ ili.

Sed fari, ke la voĉdonantoj voĉdonos kontraŭ iliaj interesoj ne estas facila afero. Iu politika partio, kiu inkludus en ĝian programon tiujn normojn, kiujn la burĝaj ekonomiaj fortoj trudas, certe ne allogus la proletajn voĉdonantojn. Por tio oni bezonas ideologiajn erojn, kiuj sugestas la voĉdonantojn; oni bezonas krei “allogilojn” : estaĵoj miraĝaj, foje delirajn, sed ligitaj a la timoj kaj deziroj de la homaj amasoj, por obteni ties voĉojn kontraŭ ties klasaj sociaj interesoj. Ĝi eblas kun certa facileco pro, ni ripetas, manko de politika projekto de ŝanĝo, kiu la homaj amasoj akceptas kiel ebleco. Antaŭ ol ricevi la ideologian atakon de la burĝaro, la laboristo kutime jam estas komforta pri partoprenado en ludo, kiu ne konsideras ŝanĝi la ekzistantan politikan socian sistemon

Jen la politika inĝeniera scienco de la burĝaro igas materie en unu aŭ kelkaj “flutistoj de Hamelino”, kiuj ludas muzikon, ke la aŭdantaj jam estas inklinigitaj pri aŭskultado, por konduki la homojn, kiel la infanoj de la rakonto, al dronado, voĉdona en tiu ĉi kazo. La burĝaro, post akiro de la voĉoj kaj prenanta la proletaro pozicion de submetiĝo rilate al trudadoj de la kapitalismo, facile puŝos ĝisekstreme ĝian socio-laboran ekspluatadon.

Ksenofobio, naciismo i regna grandeco kiel allogiloj ideologiaj en Eŭropo.

Kiel antaŭe ni rimarkis, en Eŭropo, kiel en multaj aliaj lokoj, okazas tio, ke la burĝaj partioj posedas ideologiajn “allogilojn”, kiuj rilatas al timoj aŭ fantazioj de homaj amasoj, kaj kiuj adaptiĝas al loko kaj momento tre taksite, ĉar la burĝaro, kiu multe riskas en la afero, estas faka pri tio.

Por analizi tiujn “allogilojn” en la aktuala kunteksto, ni konsideras unue la ksenofobion. Vere, la alveno de elmigrantoj faras bonon al la burĝaro, ĉar tio permesas al ĝi havi laboristojn pli malmultekostajn kaj obeemajn, kaj teni la aŭtoktonajn laboristojn pli prematajn. Krome, tio permesas kompensi la malgrandan naskiĝ-indicon de tiu aŭtoktona loĝantaro. La ksenofobaj pozicioj de la ekstrem-dekstra, dekstra kaj centro-dekstraj partioj konstituas ideologian logfajfilon por tavoloj de la loĝantaro, kiuj sentas sin minacitaj kaj damaĝitaj por la krizo, kaj kiuj ne havas postulajn perspektivojn kontraŭ la kapitalismo. Tamen, se la ksenofobio estos uzanta por premi pli la proletaron kaj forlasi ĝin de la klasbatalo, la burĝaro bonvenigas la ksenofobion.

 
Konsideru, ekzemple, la kazo de Hungarujo: tie, la nov-faŝistaj partioj posedas ideologion 
ege kontraŭ-elmigrado. Tamen, elmigrado ne ekzistas praktike en Hungarujo! . 
La objektiva situacio estas :ekzistas ja elmigrado de laboristoj hungaraj ĝis aliaj landoj
de EU; eĉ ĝi havas foje tagan karakteron. La ksenofobio kune al trompaĵo pri la realeco de la
 kapitalismo, kiu blindumis al multaj homoj en la landoj de la pasinta ŝtato-kapitalismo de la
Orient-Eŭropo , kondukis partion ksenofoban kaj aŭtoritatistan al potenco. Kaj kion tiu 
potenco faras, krome ol anti-elmigrada teatraĵo?. Por demando de la grandaj multi-naciaj 
firmaoj, kiuj agas en Hungarujo, tiu registaro dekretas leĝon, kiu portas la
laborkondiĉojn al la limoj: praktika perforto de labori 400 ekstra-horoj jare, kaj limo de 
prokrasto en pagado de ĝi de 36 monatoj. Vere "leĝo de sklavismo", kiel la
hungaroj konsciantaj ,kiuj manifestas, baptis ĝin. Ni kontemplas ĉi tiujn manifestaciojn kun 
espero. Io simila okazas en Pollando.
Malgraŭ, ke tio povas surprizi multajn, la situacio en Aŭstrio estas simila, en tiu ĉi senso, al la 
antaŭe priskribita. Ankoraŭ la burĝaro havas ĉi tie, kiel protagonisto, partion 
ekstrem-dekstrulan, vere, de tradicio rekte naziista. Kaj dum la burĝaro flatas la orelojn de la 
amasoj, kiuj esperas aŭskulti precize tian muzikon, ĝi postulas labor-kondiĉojn kiel ia 
sklavismo, tre similaj al tiuj antaŭe nomataj de Hungarujo. Bonŝance ni rimarkas tie fortajn
 kaj promesplenajn movadojn.

La kazo de Italujo, ene de ĝia komplekseco, estas ankaŭ simila, ankoraŭ , ke ĝi ne alvenas tiel for en la ekonomia sklaveco . Ĉi tie tiu politika forto ( kiu agas kiel primma donna de la politika opereto) miksas ksenofobion kaj ian mussolininan naciismon, kiu starigas danĝeran koktelon, kiu havas malbonan perspektivon por la itala proletaro. La konfuza situacio de la socia lukto estas ankoraŭ for de manifestado de proletaj pozicioj

En Francio, kie la asociaj laboristaj movadoj havas amplekson pli grandan ol en multaj aliaj lokoj, la politikan ĉefrolecon havas partio nov-liberala, kontrolita nepre por nov-faŝista partio. La lastaj postulaj movadoj, objektive kaŭzita por klasbatalo, montras rimarkindan ideologian konfuzon; ni vidas tie miksitaj unuflanke la postulojn kontraŭ la mizeraj viv-kondiĉoj kaj aliflanke politikajn poziciojn naciistajn kaj ksenofobajn. Ni observas tie kreskantan implikadon kun pozicioj pli de laborista klaso, kiuj donas bonan impreson al ni. Ni esperas , ke la lukto starigos pozicioj proletajn koherajn.

En la Unuigita Regno, la "breksito" estas klara ekzemplo de fuĝo de la realo, postkuranta 
deliran iluzion, en tiu ĉi kazo, la regna grandeco de Anglio. Ne estas facile trovi kialojn de
grava pezo , pri kiuj interesoj de la brita burĝaro estas favoritaj per la eliro de Eŭropa Unio. 
Sed estas facile trovi ekonomian kialon al ksenofobio de kelkaj sektoroj de la laborista klaso 
kaj de la malgranda burĝaro, kiuj taksas la konkurencon de orientaj eŭropanoj kiel la kaŭzo de 
ties ekonomiaj problemoj. Denove, anstataŭ batali por ŝanĝi la socion kontraŭ la burĝa 
potenco, oni agas kontraŭ tiuj, kiuj, premataj por la ekonomia krizo de ilia lando, estas puŝita
 al elmigrado. Ankaŭ estas facile rimarki tie la nostalgiajn delirojn de riĉuloj kaj olduloj kiel 
kialoj de multaj anoj de tiu movado. 
Rilate al Hispana Ŝtato: ankaŭ tiuj muzikoj, kiuj celas altiri la voĉdonantojn ĝis solvoj 
ekstreme reakciajn , kaj kiuj ignoras la konfliktojn kun la burĝaro, trafas la hispanan ŝtaton.
Ni trovas ĉi tie la faŝistan nacian katolikismon, kiu ĉiam estis viva, dum tiu "transiro" ekde
 la "frankista" diktaturo. Ĝi montriĝas en tri partioj, kiuj formas la hispanan dekstron, kiu oni 
povas nomigi, sen troigo, kiel novfaŝisto. Eĉ ni trovas tie mensogan mesaĝon, kiu fontas el
 Eklesio decida al ne perdi socian influon. La kataluna dekstro, siaflanke, montras
 naciismon, kiu kaŝas furiozan agresemon al vivkondiĉoj de la laborista klaso, kaj kreas
 grandan dividon kun la aliaj komunumoj , kiuj kunhavas la saman katalunan lingvon.
Preter la trompaĵo

La novfaŝistaj partioj, finfine, oferas la saman ekonomian modelon ol la konservativa dekstro;  liberalismo , kiu nur faras bonon al granda kapitalo; aliĝo al
tradiciaj valoroj kaj  pliintensigita “patriotismo”: ili ne alportas iun ajn plibonecon
al ekonomia situacio de la laborista klaso, sed pli vere, la  malon.

Ni rimarku, ke la novfaŝismo, male al faŝismo, ne kontraŭas kiel ĉefa malamiko la proletan 
movadon, ĉar tiu ĉi ne estas perceptita kiel tuja minaco; sed tre sekure, ĝi atakos en Eŭropo,
kiel fakte ĝi jam faras en aliaj lokoj kiel Brazilo, la proletajn organizojn. Tiaj faŝistaj 
movadoj atakas ĉion, kio povas enhavi iun ajn ĝermon de revolucia ŝanĝo, inkludante la 
minimumajn formalajn burĝajn liberojn. 
Multaj homoj, kiuj sekvas la muzikojn de tiu ĉi Hamelina flutisto, kiu la eŭropa
burĝaro pagas, malkovros tion, kio la novfaŝismo solvas nenion al ili , kaj kio, per subteno al
 ĝi, vere ili agas kontraŭ iliaj interesoj. Kiam tiuj , kiuj iras post la iluzio de la ekstrem-dekstro, 
ekkomprenis tion, kio ĝi ne estas iu solvo por iliaj problemoj, eble ili estos akceptemaj al
 revolucia perspektivo. La reago de la laboristoj hungaraj kaj aŭstraj estas parte ekzemplo 
el ĝi.
 
Sed al kelkaj aliaj homoj, la muziko de la flutisto ne trompas pli ol ili volas esti
trompitaj. Ene de tiuj ekzistas multa de kapitulaco de la propraj klasaj interesoj kaj de adopto 
de pozicio de submetado antaŭ la burĝaro, kiel dirante: "burĝoj: ni lasu , ke vi eksplodu ,
kiom vi volas sed vi konservu niajn viv-kondiĉojn" 
La konscianta proletaro, tamen, devas batali kontraŭ ĉia mistifiko kaj starigi solidan
 alternativon, teorie kaj praktike, por montri al eŭropa proletaro la vojon por superi la
kapitalistan barbarecon. Ni bezonas organizaĵojn , kiuj defendas la proletan perspektivon en
 la tereno de la klasbatalo. Ni bezonas asembleajn entojn , kiuj defendas al loka nivelo la 
laboristan demokratecon, kie tiuj organizaĵoj povas ekzerci rolon de politikaj klarigiloj. 
La ekagado de tiuj asembleaj entoj, animitaj per la perspektivo de la superado de la 
kapitalismo, estas tiu , kiu vere povas disbati tion, ekde la novfaŝismo al ekstrem-liberalismo
kaj al la sirenaj kantoj de la burĝa reformismo. 


Nia perspektivo estas eŭropa respubliko de laboristaj konsilioj !


 
 
 


Komenti

INTERNACIEMA KOLEKTIVISTA CIRKLO FUNDA DEKLARO

Funda Deklaro

INTERNACIEMA KOLEKTIVISTA CIRKLO

Internaciema Kolektivista cirklo (IKC) estas projekto de politika grupo starigita kun la celo progresi en la teorio kaj praktiko de la konstruado de revoluciema laborista organizaĵo, kiu batalu por fini la kapitalisman barbarecon kaj alveni al ne klasa kaj socialista socio. Kadre de tio, ni defendas socian modelon bazitan en la laborista demokrateco de la laboristaj konsilioj, en solidareco kaj proleta internaciismo, kie neniam okazos denove iu ajn diskriminacio por kialoj ekonomiaj, seksaj aŭ seksa orientaĵo, de etna, kulturo aŭ aliaj originoj. En tia projekto havas esencan gravecon la konstruado de laborista internaciista kaj revoluciema organizaĵo.

La politikaj pozicioj adoptitaj de ni baziĝas en la materiista, dialektika kaj sciencista analizo kaj en la historiaj revoluciaj spertoj; sekve, en marksismo. Ni ne kredas en iun ajn devigata ortodokso sed en la riĉeco de la racia kaj libera penso kiu kreskas kaj disvolviĝas kun la demokrata diskuto inter egalaj homoj. Tiel tiuj homoj povas trovi komunan komprenon de la realeco kaj unuecon de agado por ĝin transformi. La debato inter egalaj homoj postulas la individuan klopodon de la klerigada laboro.

La sekvaj pozicioj de ĝenerala programa nivelo unuiĝas nin:

1 Proletaro kaj burĝaro. La skribita historio de la tuta ĝisnuna socio estas la historioj de klasbataloj. Tiu klasbatalo ne estas eliminita per la kapitalismo. En la nuna imperiista fazo de la kapitalismo, klasaj antagonismoj estas simpligitaj en du grandaj malamikaj kampoj: proletaro kaj burĝaro. La burĝaro havas proprieton de produktaj rimedoj, distribuadaj rimedoj kaj de morta – riĉeco de la tuta socio; la alia klaso, la proletaro, nur posedas sian laborforton, ne malhaveblan por la vivo, renoviĝo kaj grandigo de tiu ĉi riĉeco.

Sekvas el tio ke la nura socia klaso kiu povas faligi la kapitalismon estas la proletaro. Tiu ĉi konsistas sociologia de laboristoj kiuj ne havas proprieton de produkt-rimedoj, senlaboruloj kaj emeritoj. La proletaro kaj burĝaro frontas en konstanta klasbatalo.

2 Klaso kaj partio: La proletaro bezonas konscion de ekspluatado por igi protagoniston de socia ŝanĝo. La klasbatalo, la organizaĵo kaj la klaskonscio estas tri nesepareblaj elementoj kiuj nutriĝas inter ili kaj kreas kondiĉojn por ke la laborista klaso estri la konstruadon de nova socio

Nur profunda socia movado povas ŝanĝi la kapitalismon: la triumfanta proletaro transformita en estra klaso en proceso de ĉia klaso – malapero. Por la sperto, la pripenso kaj la teorio, ni scias, ke la ekzistado de revoluciemaj politikaj organizaĵoj havante klaraj strategiaj kaj taktikaj prezentoj, laborante ene de amas – organizaĵoj de la klaso (sindikatoj kaj laboristaj konsilioj, ĝenerale dirante), estas decidaj en lukto por la socia ŝanĝo. Iu partio ne povas anstataŭi la klason; sed la klaso ne povas alfronti tial konscian taskon, individue kaj kolektive, sen partioj aŭ revoluciaj organizaĵoj. Tiuj organizaĵoj devas alporti kolektivan inteligenton por analizi politikan realecon, por starigi la batala-programon kaj la politikajn poziciojn, por lerni de la propra kaj historia sperto kaj direkti la partiajn luktojn al fina celo de la pova preno de la proletaro.

Partioj kaj klaso – organizaĵoj devas havi strukturon kaj valorojn kiuj konfiguros kaj atentigos tiujn de la socio kiun ni celas, sed devas ebligi nin por respondi al konkretaj bezonoj de la aparta evoluo de ĉiu laborista klaso kaj de ĉiu ŝtato. La revoluciema partio ne estas la estonta socio, estas ilo de lukto kontraŭ la burĝaro kaj ties ŝtato, nun kaj ĉi tie.

3 ● Jen la ĝeneralan perspektivon de la estonta socio kiun ni celas konstrui : socialismo bazita en laborista demokratio, en laboristaj konsilioj, elektitaj kaj eksigeblaj ĉiumomente. Temas, do, pri tutmonda respubliko de laboristaj konsilioj, kiu estos komplete male al monstro de la naciaj stalinistaj kaj popolaĉaj diktaturoj kiuj estas malpurigita la socialista vorto tra la tuta XX-a jarcento kaj ankaŭ la XXI-a.

4 ● La laborista konsilista demokratio, kiun ni konsideras kiel socia projekto, havos internan strukturon vere demokrata. Ĝi havos liberon je esprimo, kritiko, frakcio, partio, ktp.,  por la proletaro. Samtempe, ĝi tenos unuecon de agado inter ĝiaj partoj, aparte necesan en la ekonomia nivelo kaj en la lukto por sin defendi de la malamikaj klasoj. Ni nin aparte firmigas pri la historiaj spertoj de la Pariza Komunumo (1871), de la povo de sovetoj en la rusa revolucio (1917) kaj de la povo de la komitatoj en la revolucia situacio en la hispana ŝtato (1936).

5 Ŝtato. Kapitalista ŝtato estas produkto de evoluo de praformoj de ŝtatoj kiuj protektis la socion de klasoj: la sklavismaj kaj feŭdismaj ŝtatoj. La ŝtato aperas kune al la klaso socio, frukto de evoluo de socia disvolviĝo ene de primitiva komunismo. La kapitalista ŝtato aŭ simple la nuna ŝtato, estas organizaĵo kiu la burĝaro uzas por garantii, ke la socio funkciu en ĝia profito. La burĝaro kontrolas leĝan povon, kiu igas leĝojn; agantan povon, kiu mastrumas rimedojn kaj socian perforton; kaj juĝan povon, kiu subpremas leĝajn malobservojn. Tiu ĉi, sub masko de zorgado pri bonfarto de la tuta socio. Krome, monopolo de perforto estas esenco de la ŝtato. Jen tiaj ekstremaj iloj kiuj garantias tenadon de la burĝa ordo kaj privilegiojn de la superreganta klaso estas subpremantaj fortoj (policistoj kaj similaj) kaj armeo. La socio kiun ni deziras krei, malaperigos, kune al sociaj klasoj, tiun subpremantan strukturon, liberanta la socia mastrumado de sia trajto de ilo de subpremado de klaso sub alia.

6 Kolektivismo estas vorto kiun niaj avoj – en granda parto de la hispana ŝtato – donis al kolektiva mastrumado per laborista demokratia reĝimo, de kampoj, fabrikoj kaj ĉiaj firmaoj, kiuj estis alproprigitaj de la tiama burĝaro dum la revolucia procezo, inter 1936-37. La domo estis alproprigita de siaj posedantoj

Por ni, Kolektivismo, en larĝa senco de la vorto, estas socia-politika strukturo bazita en la povo de federitaj laboristaj konsilioj, kiuj starigas leĝojn kaj decidojn de registraro, bazitaj en laborista demokrateco kaj dotitaj de sistemo de ekonomia sistemo de planado kaj distribuado.

La vorto kolektivismo, en strikta senco, nomigas proponon de nova produkta organizaĵo kiu sekurigos ekonomian funkciadon de la socio laŭ bazo de malapero de la privata proprieto de la produkto – rimedoj. Ĝi funkcios per laborejoj estritaj de la propraj laboristoj kaj starigos demokrate ekonomian kaj strategian planadon por kovri verajn necesojn de la loĝantaro.

Temas pri sistemo kiu inkludos manierojn de produktoj kaj servoj distribuado kiu iros ekde senpageco ĝis taksado per averaĝa ĥoro de laboro, kaj kondukos la socion al vera komunismo, kie de ĉiu oni ricevas laŭ siaj eblecoj kaj al ĉiu oni donas laŭ iliaj necesoj kaj bezonoj.

Kolektivismo estas, do, alia maniero de nomigi socialismon, kiu havas tiun avantaĝon de eviti konfuzaĵojn kun reformemaj tendencoj, adaptitaj al kapitalismo (socia demokrateco, stalinismo kaj ĉiu iliaj variantoj.)

7 Internaciismo. Nia politika, socia kaj ekonomia celo estas tutmonda, kiel la proletaro kaj la kapitalismo mem. Ni asertas principon de unueco kaj solidareco de la proletaro supren ĉiuj limoj kaj interesoj de iu ajn parto de burĝaro de iu ajn lando. Sekve, ni defendas la neceson de internacia revoluciema organizaĵo kiu zorgu pri kondiĉoj por kunordigi kaj direkti la revolucion al tutmonda skalo.

Ni nin firmigas heredantojn de la teoriaj akiraĵoj kaj de la revoluciema sperto de laboristaj Internacioj antaŭ ilia malapero (la unua) aŭ degenero. (Ĉiuj aliaj).

Nia internaciismo pelas nin al inkludi en nia programo defendon de neŭtra internacia lingvo (momente, Esperanto) kaj ĝin potencigi en ĉiuj lokaj, naciaj kaj internaciaj grupiĝoj.

8 Nacioj kaj naciismo Nacioj estas produkto de la historia evoluo. Ĉe kapitalismo, ili estis bazo por fondi ŝtatojn, povo – estaĵojn de la aŭtoktona kapitalista klaso. Tiuj ĉi ŝtatoj estas subpremanta kaj subpremas naciojn subprematajn aŭ najbarajn. Lukto kontraŭ tiun ĉi subpremon havas aspekton ege problema por la proletoj de ambaŭ, nacio subpremanta kaj nacio subpremata; ĉar ĝi povas kontraŭmeti kaj dividi tiujn proletojn. Do, oni necesas zorge enkadrigi tiun lukton kontraŭ la nacia subpremo, ene de ĝenerala formulado de proleta internaciismo kaj klasa sendependeco rilate al ambaŭ burĝaroj.

Naciismo estas aparta malbona en subpremantaj nacioj, kiuj ĝin uzas per doni inter klasajn formuladojn al ilia lukto ekspansiisma, predanta kaj defendanta de privilegioj. Sed ankaŭ estas aparta trompista kaj kontraŭa al proletaj interesoj la naciismo de la subpremata nacio; per tiu ideologio, la burĝaro provas konstrui inter klasan fronton, kiu ĉiam finas favore al politikaj celoj de la burĝaro de la subpremata nacio, aŭ de la subpremanta, aŭ de ambaŭ, sed neniam favore al proletaro nek la aliaj laboristaj klasoj.

9 Sendependeco de klaso. Historiaj spertoj pruvas, ke ĉiaj inter klasaj formuladoj kondukas al rezigno de la propraj celoj de la laborista klaso kaj, sekve, al tenado de la burĝa ordo. Klaso kiu devas fari la revolucion kaj konstrui la novan socion estas la proletaro, trenanta malantaŭe sin aliaj laboristaj klasoj kaj subpremataj sociaj sektoroj. Ni neniam povas forgesi, ke la burĝaro, laŭ difino de ties ekonomia kaj socia pozicio, estas ĉiam malamiko de la proletaro. En ĝeneralaj temoj kiuj povas koncerni “la tutan socion” (Ekz. subpremado de naciaj kulturoj, de virinoj, rasismo, planeda detruado…), ekzistas ĉiam du respondoj diferenciitaj laŭ klaso kaj tiuj respondoj estas antagonismaj.

Sendependeco de klaso ĉiam havas kiel necesa komplemento defendon de la sendependeco de ĉiuj laboristaj organizaĵoj rilate al ŝtato aŭ iun ajn estaĵo ligita al interesoj de kapitalo, inkludinte aparte religiaj institucioj. Alie, la movado estas integrita al la burĝa ŝtato. Tra gravulaj anoj, financado, ideologio mem, ktp., la burĝaro restarigas la movadon kaj nuligas la lukton. Tiu baza principo estis historie konfirmita multfoje.

 1. Programo kaj agado. Agado de grupo en sia tuja medio (ĉe la teritorio de la burĝa ŝtato kie troviĝas) estas konformigita de la lokaj kaj historiaj apartaj cirkonstancoj. Ĝusta agado de iu proleta organizaĵo devas baziĝi en dialektika analizo de tiuj cirkonstancoj (ekonomiaj, politikaj, sociaj, lukto kaj rilatoj inter la klasoj, ktp.). Tiu analizo starigita, la programo inkludos koherajn proponojn; kiuj, bazinte en la konscio kaj nunaj bezonoj de la laborista klaso, helpos homojn por trovi vojon inter iliaj depostuloj kaj la programo de la socialista revolucio kiu devos realigi kiam konkeros la povon.

La bazaj linioj de tiuj depostuloj inkludos: dividon de laboro per labortempo redukto sen salajro malkresko, ĝis malapero de la senlaboro ; eksproprietigo sub laborista kontrolo de strategiaj elementoj de funkciado de la kapitalista ekonomio; forigo de ĉiu subpremanta leĝaro kaj ĉiu limigado de la demokrataj rajtoj de laboristoj kaj popoloj; malfondo de la subpremantaj fortoj…

Nia programa agado defendos luktajn kaj organizaĵajn rimedojn kiuj kreskigos la demokratan kontrolon de la klaso sur ĝia propra movado kaj utilos por kontraŭstari iun ajn agadon de la burĝaj organizaĵoj aŭ la politikaj kaj sindikataj aparatoj kiuj estas iliaj komplicoj, kiuj senĉese trompas, disigas kaj paralizas la proletan movadon.

Tiuj rimedoj esence estas: preferan potencadon de la organizado de luktoj ekde asembleoj memregantaj de laboristoj, kiuj elektas revokeblajn delegitojn por kontroli ĉiuj interkonsentoj kaj malarmi regadon de ĉiaj reakciaj sindikaj burokrataroj. Tio estas, unuecaj komitatoj de fabriko kiuj agos kiel laborista kontrolo; kiel internacia kunordigado de luktoj; kiel subteno al kolektivismaj iniciativoj, ktp.

Resume, ni estas engaĝitaj en konstruado de tia nova revoluciema organizaĵo kie unueco de teorio kaj praktiko kapabligos starigi nacian kaj internacian programon de agado

Ni grupiĝu en rond’,

Kaj la Internacio

Triumfu en tutmond’ !

La dudek – kvinan Februaro 2018


Komenti

Libereco por Shen Meng Yu!

Libereco por Shen Meng Yu

Faktoj

De meza majo 2018 , laboristoj en fabriko por veldilo “JiaShi” (Jasic Technology) intencis organizi laboristan sindikaton por plibonigi sian laborkondiĉon. La fabriko situas en laborist-batalema urbo Shenzheng, najbara urbo de Honkongo, suda Ĉinio.

Laǔ laboristoj, la laborkondiĉoj ege malpliboniĝis. Salajrojn, socia sekureco kaj helpo al loĝado estas tranĉitaj. Normojn de laboroj (produktiveco) estas ŝanĝitaj sen akordo. Laboristoj diras ke la firmao traktas ilin “ kiel sklavoj”

En Popola Respubliko de Ĉinio oni nur rajtas havi sindikatan aktivaĵon ene de la Ofica Sindikato.

De meza julio la kompanio ‘JiaShi’ reagas per maldungo kaj perforto de aktivuloj. Ankaŭ polico subpremas la laboristojn perforte kaj areste. Post la daŭro de luktoj kaj subpremoj, en la 27ª de julio polico arestis 29 laboristojn kaj studentojn kaj kruele traktis ilin en la policejo. En la 29ª de julio studentoj tra la Ĉinio, ekz. de Pekina universitato, Ĉina popola universitato, Nanjing universitato lanĉis alvokon kontraŭ subpremo. Pro tio la movado disvastiĝas.

 

Bildo. Laboristoj de Jasik Technology.

Unu el gvidantoj de la batalo, Shen Meng Yu elektis vojon kiel laboristo post la magistro en Zhongshan universitato. Nokte en la 11ª de aŭgusto, neidentifitaj viroj forkondukis ŝin. Ŝi nun perdiĝas. Oni pensas ke ŝi estas en la stato de deviga malapero.

Bildo. Shen Meng Yu montras dokumenton

 

CHINIO3

Bildo. Grupo de Jhasi laboristaj subtenantoj en apartamento de Huizhou, nepre Shenzhen, Guangdong provinco, Ĉinio je la 23 Augŭsto 2018. REUTERS/Sue-Lin Wong.

Poste, (Vendredo la 24 Aŭg.) la poliĉo perforte eniris tiun lokalon kiam ene estis proksimume 50 homoj.(Reuters)

Tiu laborista movado ne estas izolita, sed rilatas al multaj strikoj kaj laboristaj movadoj kiuj okazis ekde jaro 2000 kaj pli ofte ekde 2015 ĝis nun. Oni povas mencii, ekzemple, la strikojn en Honda en 2010. Tiu rilatas al mizeraj laborkondiĉoj de la laborista klaso en Ĉinio, kiuj freŝe malplibonigis por la agado de la registaro.

Danĝeroj kaj perspektivoj

Tiaj movadoj estas foje subtenata de enlandaj maoistaj organizaĵoj. Tiuj ĉi estas la nura opozicio tolerata de la ĉina registaro. Tiu opozicio trovas eĥon ene de parto de la popolo por nostalgio de la ŝtateca ekonomio kaj por iliaj egalemaj proklamoj

Sed maoismo estas ja varianto de stalinismo, mistifiko de la marksismo, kiu, ekde 1920 pravigas ĉiajn kunlaboradojn kun la nacia burĝaro en nomo de la demokrataj revolucioj kaj la kontraŭ-koloniista lukto, kaj aganta tutmonde kontraŭ la proleta revolucio.Ni memoru ke Mao foie kunlaboris kun la burĝara kaj naciista Kuonmintang kontraŭ la ĉina proletaro; ke Mao, poste al sia alproprigo de la potenco, – falanta la burĝa ŝtato samtempe al la retreto de la japanaj okupaciaj fortoj – organizis burokratan kaj polican ŝtaton kiu estis simila al tiu de Stalino en Rusujo, kien, malgraŭ ke la burĝaro estis sen-proprigita kaj la ekonomio estis planita, la proletaro ne havis la potencon kaj nun malmultajn rajtojn.

Ĉina burokrataro estis fakte dum jardekoj en la tranĉeo de la rusa burokrataro kaj la internacia burĝaro, kaj pravigis multajn decidojn kontraŭ la Proletaro sub la flago de “marksismo-leninismo” kaj de la “penso de Mao Tse-Tung” : la subpremadon de la germanaj laboristoj dum 1953; de la hungaraj laboristoj dum 1956; la direktivon al PKI de kapitulaci al indonezia burĝaro en1965; la viziton al Niksono dum la egaj bombardoj de Vietnamo, Laoso, Kambodjo dum 1972, ktp.

Ankoraŭ pli: la terura diktaturo kiu estis konstruita sub la maoisma ideologio, decidis en 1992 la reeniron de Ĉinio al internacia kapitalista ekonomio, tenanta la ĉinan proletaron sen ia libereco de organizo, esprimo, kunigo, ktp., por sin defendi de la ekspluatado. La maoismo estas, do, unua de la pli gravaj kaŭzoj de la nuna situacio en Ĉinio.

Eblas, ke la “maoistaj” organizaĵoj intencos regi tiun komenciĝantan laboristan movadon, por gajni politikajn poziciojn, kiuj estis perditaj kontraŭ la PCĈ frakcio kiu nun regas la aktualan ĉinan registaron aŭ por gvidi ĝin kaj montri la utilon de tiuj organizaĵoj kiel ia “reformista” partio. Sed ankaŭ alia danĝero povas minaci tiun movadon. Eblas okazi ke oni proponas kunlaboreman sindikatismon simile al tiu de Usono, Eŭropunio aŭ Japanio.

Do, oni necesas de perspektivo klasa, politika kaj revoluciema por eviti tiajn danĝerojn.

Alvoko

Ni tute subtenas la agadon de la ĉinaj laboristoj kaj kuraĝigas ilin por sin organizi sendepende de la ŝtato kaj la mastraro, sindefendi de la poliĉo kaj la armeo, senproprigi la kapitalon kaj konstitui potencon: laborista kaj kamparana registaro per la Laboristaj Konsiloj.

Ni alvokas tiujn laboristajn organizaĵojn de ĉiuj landoj al materia kaj efektiva solidareco kun la lukto de la ĉina laborista klaso por iliaj laboristaj, sociaj kaj politikaj postuloj alfronte al la ŝtato kaj la mastraro.

Libereco por Shen Meng Yu kaj aliaj arestitaj laboristoj !.

Antaŭen kun la ĉina laborista movado!.

Internaciema Kolektivista Cirklo

COREP


Komenti

Pri la kataluna krizo. Dokumento de tri anarki-sindikataj organizaĵoj

Ci malsupre, komunikado de tri gravaj anarkisindikatoj organizaĵoj pri la “kataluna krizo”
Por interesatoj:

La anarki-sindikatistoj esprimiĝas pri la situacio en Katalunio
Ni, subskribintaj organizaĵoj, dividas la maltrankvilon koncerne la situacion en Katalunio, la represion plenumitan de la Ŝtato kaj ties nunajn kaj estontajn konsekvencojn konsistantajn en perdo de rajtoj kaj liberecoj, kaj koncerne la kreskon de malnova naciismo en granda parto de la hispana Ŝtato.
Ni defendas la emancipiĝon de ĉiuj laboristoj de Katalunio kaj de la tuta mondo. Eble, en tiu kunteksto, ni ne komprenas la rajton al memdetermino sammaniere kiel la partioj kaj naciaj organizaĵoj. Laŭ ni, temas pri rajto al memmastrumado sur difinita teritorio.
Komprenita ĉi-maniere, la memdetermino konsistas en kontrolo de produktado kaj konsumado fare de la laboristoj, rekta demokratio de la bazo ĝis la pinto, organizita laŭ la federismaj principoj. Ĝi ne konsistas en starigo de novaj landlimoj aŭ kreado de nova Ŝtato. Kiel internaciistoj, ni opinias, ke la solidareco inter la laboristoj ne devas esti limigita al la ŝtataj landlimoj. Pro tio, tute ne gravas por ni, kie ili situiĝas.
Kio vere maltrankviligas nin, estas la reago en la cetero de la Ŝtato ; ekzaltiĝo de malfreŝa «hispaniismo», kiu memorigas estintajn periodojn, kuraĝigitajn de la amasinformiloj, akorde kun la aŭtoritata miskonduto de la registaro. Tiu situacio estas evidenta de post la enkarcerigo de personoj, kiuj laŭdis malobeemajn agojn, aŭ la aplikado de la artikolo 155 de la Konstitucio.
Ni konsciiĝas, ke tiu naciisma ekapero starigas la bazojn de estontaj limigoj de rajtoj kaj liberecoj, kontraŭ kiuj ni devas protekti nin. La fervora unuiĝo de la laŭdire «demokrataj fortoj» por pravigi la represion, aŭguras malklaran horizonton por ĉiuj estontaj disidentoj. Ŝajnas, ke la post-frankisma reĝimo, kiu regas nin de antaŭ 40 jaroj, grupiĝas por garantii sian kontinuadon.
Tiu reĝimo, kiu ekzistis kaj ekzistas en Katalunio same kiel en la cetero de la hispana Ŝtato, timas por sia propra daŭrigo. Amplekse kontestita kaj spertante profundan krizon de laŭleĝeco, ĝi observas, alarmita, la kreskantan nombron de malfermitaj frontoj. Krom la minaco kontraŭ la teritoria integriĝo de la Ŝtato, aldoniĝas la skandaloj pri koruptado, la perdo de prestiĝo de la monarkio, la kontestado de la drastaj aranĝoj suferitaj de la loĝantaro, la malkontenteco estigita de la sklavismo en la laboro pro la lastaj reformoj de la laboro, pri la emerita aĝo, la malaltigo de la pensioj, ktp…
La senĉesaj alvokoj de la aŭtoritatoj por defendi la konstitucion, koincidas fakte kun la klopodoj plenumitaj por interrompi tiun veran krizon pri propra ekzistado, kiu maltrankviligas ilin. La danĝero estas, ke en tiu procezo la represiaj sintenoj – kiel tiuj, kiuj okazis antaŭnelonge en pluraj katalanaj urboj – fariĝu la normo. Aŭ sintenoj eĉ pli gravaj.
Evidente, ni ne scias kien kondukos la eventoj. Ni restados atentaj pri la okazaĵoj, pretaj defendi la interesojn de la laboristoj ĉie en la Ŝtato. Ni kontraŭstaros per ĉiuj niaj fortoj la represion kaj la normaligon de ekstremdekstraj sintenoj, kiujn ni jam observas. Kompreneble, ni ne lasos nin manipuli de la strategioj de la politikaj partioj, kies celoj ne koincidas kun niaj. Samtempe, ni ne ĉesigos apogi la mobilizadon de la laboristaro, kiam tion ĝi decidos. Finfine tio estas momento forigi la ordonojn de la politikaj kaj ekonomiaj elitoj, kiuj de tro longe kontrolas la teritorion, nur por servadi, ekskluzive, siajn proprajn interesojn.
Kiel klasaj sindikataj organizaĵoj, liberecanaj kaj luktantaj, ni estos sur la stratoj dum la mobilizadoj, kiel ni faris en multaj aliaj okazoj, kontraŭ la represio, la malkreskado de la rajtoj kaj liberecoj, kaj kontraŭ la koruptado.
Eble la kataluna krizo estos la fino de ia Ŝtatmodelo, kiu agonias. Ke tiu ŝanĝiĝo trovos solvon en iun direkton aŭ alian, dependas de nia kapableco, kiel klaso, konduki la procezon en direkton inversan al la represio kaj la kreskado de naciismoj. Ni fidu nian kapablecon akiri finan rezulton kun pli da liberecoj kaj rajtoj, kaj ne inversan rezulton. La situacio estas grava.
Por rajtoj kaj liberecoj!
Kontraŭ la represio de la laboristaj klasoj!
Deklaracio kun-subskribitaj de tri anarki-sindikatistaj organizaĵoj:
Confederación general del trabajo
Confederación nacional del trabajo
Solidaridad obrera

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/ante-la-situacion-en-catalunya


Komenti >

Dum la 12a kaj 13a de aprilo okazis la duan parton de la VIII konferenco de la COS sindikato, de la Kataluna Landaro.
Ties rezultoj estis inter aliaj la aprobo de propono por instrui  kaj disvastigi Esperanton (tio okazis en la unua parto de la kongreso, Februaro 2013) en la Kataluna landaro  kaj dokumento  sur kolektivismo kaj transforma kooperativismo  celante promocii la formadon de kooperativoj de grupoj de senlaboruloj kaj entreprenojn en krizo.

COS disdaûras sian agadon en la laborista klasbatalo ĉe la Kataluna Landaro, ankaû defendante la virinajn rajtojn

Antaŭ kelkaj monatoj COSi aliĝis al la Monda Federacio de Sindikatoj (FSM)

 

 


Komenti

Krizo tutmonda kaj eûropa

Almenaû ekde 2008 ni parolas pri “ekonomia krizo”. Temas ĉefe pri la diferenco inter (1) real-kapitalo, kiel kampoj aû maŝinojn produktante varojn aû servojn je definita k reala plusvaloro -en la kapitalista senco  kaj (2) Fiktiva kapitalo kiel akcioj kiu produktas firmaaj dividendoj aû kapitalgajnoj por vendoj. Ia la financa kapitalo devus esti la imago de la reala kapitalo, k la “interezoj” kiu la kapitalistoj eblas elteni devus ankaû esti samaj. Alia la sistemo malstabiliĝas.

Ekzistis  (k ekzistas ankaû) tro da fiktiva kapitalo, sen ekvivalenta reala kapitalo . Do, realaj rezultoj de la firmaoj ne gravas por ke la akzioposedantoj eltenas monon “el nenio” (spekulado): tio estas, la valortestigon la spekulantoj prenas kaj la firmaoj kolapsas.   Kiam la sistemo kolapsis (pro krudmaterialaj kialoj tre verŝajne), tiam aperis la krizo en la financaj firmaoj.

Tiu krizo estas malsama al aliaj krizoj de l’ kapitalista sistemo,kiel en 1929-32 aû 1973-77, kiam la akzioposedantoj perdis parte liajn valorojn (akzikurso malkreskis), ĉar nun tiuj posedantoj estis grandegajn financajn firmaoj, kiuj facile influis la politikajn potencojn.

Tiuj bankoj estis /estas tro “gravaj” kaj ili sukcesis en ĉantaĝi la ŝtatojn, kiuj devis “savi” la bankojn per la publika mono. Tiu mono malaperis de la ŝtataj budĝetoj por popolaj bezonoj kaj gravaj investoj; la ŝtatoj devis pligrandigi liajn ŝuldojn (kiuj la savitaj bankoj aĉetis) kaj la interezoj por tiuj ŝuldoj pligrandiĝis.

En la Eûropa areo kie la eûro “regas”, kelkaj bankoj/financfirmaoj,per kontrolado de la Eûropa Centrala Banko, sukcesis ke la aliaj bankoj ĉefe de sudeuropaj landoj, pagigis pli da mono por la publika ŝuldo, kaj pro tio grandega krizo okazis en la reala ekonomio de tiuj landoj . Ĉefe registaro kaj bankoj de Germanujo ekspluati tiun situacion.

Sed ni devus eviti ĉian malamikeco kontraû la germanoj (k nederlandoj k finlandanoj) ,ĉar tiu estus kontraû la internacia penso.

Tie ni estas…


Komenti

Katalunlingva Sindikato COS subtenas esperanton

La pasintan 2an de februaro okazis en Valencio la unua parto de la 8a Kongreso de Coordinadora Obrera Sindical (COS, “Sindikata Laborista Kunordigantaro”), kie estis aprobata referaĵo celanta lernadon, disvastigon kaj uzadon de la internacia lingvo Esperanto.
La agokampo de COS estas Katalunlingvio (orienta parto de Iberia Duoninsulo kaj Balearoj). Pasintjare COS eldonis katalunlingvan Esperanto-gramatikon (“gramatiketon”) por komencantoj. Tiu verketo rapide elĉerpiĝis, do tre verŝajne estos reeldonata baldaŭ.

Antaû kelkaj monatoj COS aliĝis al Federacio Sindikata (Tut)Monda (FSM).

Jen artikolo katalunlingve k esperante:

http://www.sindicatcos.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=1945:promoure-laprenentatge-la-difusi%C3%B3-i-l%C3%BAs-de-lesperanto&Itemid=74

 


2 komentoj

Koncerto memorante “Valencian Printempon” 15.2.13

(Fonto:”Vilaweb”,vidu ankaû

http://www.vilaweb.cat/noticia/4085309/20130216/quatre-hores-concert-commemorant-primavera-valenciana.html

La Palaŭo de Kongresoj hieraŭ organizis koncerton de kvar kaj duona horoj por subteni lernantoj akuzitaj antaŭ unu jaro okaze de ‘ Valencia Printempo’.Al la publiko kiu plenigis la Palaŭon oni devas aldoni pli ol kvin mil homojn  kiuj sekvis la elsendon per VilaWeb . La koncerto finiĝis kun ĉiuj partoprenantoj stare kaj skuante libroj en memoro de unu el la ikonaj bildoj de la manifestacioj, kiuj kontraŭstaris al la libroj kun polico armiloj.

Dek naŭ kantistoj kaj grupoj partoprenis en la koncerto, post la gvidon de la Asambleo IES Lluis Vives, la ĵura Asocio printempo Valencio kaj J. BarnaSants. por kolekti monon por tiuj procesitaj dum la manifestacioj antaû unu jaro. Ludadoj kiel tiuj de Obrint Pas, Sènior i el Cor Brutal, la Gossa Sorda, Arthur Caravan, Pau Alabajos, Cesk Freixas, Feliu Ventura aû La Habitación Roja estis kombinitaj kun paroladoj kaj filmetoj Xavi Castillo aŭ fina apero Eugeni germana, la gastiganto de la serio “lando de libro ‘

Pli ol 40,00 eŭroj kolektitaj por la koncerto platformo  nun alfronti disciplinaj proceduroj ĉirkaŭ 70 kaj 30 pritraktataj afliktadoj de personoj kiuj esprimis sian volon daŭrigi la leĝan Asocion t.n. printempo Valencio . Ĉiu asistanto faris minimuma kontribuo de 15 eŭroj por kiuj li ankaŭ ricevis unu el la libroj donacitaj de eldonistoj  kunlaborantaj kun la koncerto.

Feliu Ventura, Pau Alabajos, Cesk Freixas, Meritxell Gené, Emma Get Wild, Obrint Pas, Aspencat, Mr. Perfumme, Tórtel, La Habitación Roja, El Diluvi, Julio Bustamante, La Gossa Sorda, Clara Andrés, Maronda, Manolo Tarancón, Sénior i el Cor Brutal, Arthur Caravan i Galavera estis la muzikistoj kiuj kunlaboris por neprofitema en koncerto.

Fine de la koncerto, kiu estis prezentita de Amalia Garrigós, Clara Dies, Lluís Vives Instituto studentino, asertis la rolon de la lernanto movado jaron antaŭe kaj la neceso pri daŭre labori por kvalita publika edukado. Poste la Gossa Sorda grupo estis komisiita de la fermo de la koncerto, starigante  de liaj seĝoj la publikon kiu plenigis   la Palaŭon de Kongresoj de Valencio.


Komenti

ĉu leninismo aû rekta demokracio?

La koncepto de Lenino dirante ke la laboristaro por si mem nur povas alveni al protest-nivelo, ne al revolucia-nivelo; do bezonante eksteran konscion produktita de faka partio, kondukas al partio kiu regas la ŝtaton sen demokatateco. Lia “teorio” estas la Vero, kiel nova religio, kaj ĝi estas lia reprezentanto sur Tero. La produktrimedoj apartenas ne al socion sed al ŝtato; la ŝtato apartenas al partio; kaj la partion regas la central-komitato, laû la demokrata-centralista koncepto de la leninismo.

Kiam tia strukturo regas socion, formigas cikaû ĝi apartaj sociaj klasoj, kaj tiu strukturo kaj la klasoj de ĝi generita defendas sin de ia ŝanĝo. Tiu modelo certe kondukas al ŝtat-kapitalismo, kiel la historio multfoje montras al ni. Do, tiu modelo estas evitinda.

Anstataû de ĝi ni bezonas modelon kie la laborista povo libere flui de malsupre al supre. Do, ni bezonas modelon kie malmolaj strukturoj kiel leninistaj partioj estas antaûeniritaj de fluaj strukturoj kie la delegitojn oni povus ĉiam ŝanĝi.

Tio supazas grandajn ŝanĝojn rilate al lenina modelo. Laboristaj partioj devas agi ene de la asambleaj organoj; ili ne celas antaûeniri la povon de tiuj asambleaj organoj,sed agi ene de ili.

laboristaj partioj formigas cirkau koheraj politikaj vidpunktoj. Tiuj partioj celas konvinvi la laboristojn de siaj vidpunktoj; sed finfine la laboristaj asambleaj organoj havas la povos por selekti la taûgaj proponoj.