Kolektivista Rondo

Laborista-Popola Klubejo de Valencio


Komenti

La Pariza Popolo al soldatoj de Versajlo. Afiŝo de la Pariza Komunumo. 23-05-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: Wikimedia Commons

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

Dum la sanga semajno, la fino de la Komunumo, la Pariza Komunumo alvokis la dizerton de soldatoj de la oficiala registraro.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO

LIBERECO EGALECO FRATECO

PARIZA KOMUNUMO

LA PARIZA POPOLO

Al SOLDATOJ DE VERSAJLO

FRATOJ!
La tempo de la luktego de la Popoloj kontraŭ iliaj subpremantoj alvenis!
Ne forlasu la kaŭzon de la Laboristoj!
Faru kiel viaj fratoj de la 18ª de Marto!
Kunigu al la Popolo, el kiu vi estas parto!

Lasu ke la aristokratoj, privilegiitoj, ekzekutistoj de la homaro sin defendu, kaj la regno de la justeco facile starigos!

Forlasu viajn vicojn!

Venu en niajn hejmojn.

Venu kun ni, ene de niaj familioj.

Vi estos bonvenaj, frate kaj ĝoje.

La Pariza popolo fidas vian patriotismon.

VIVU LA RESPUBLIKO!
VIVU LA KOMUNUMO!
3 prerialo de la ĵaro 79

LA PARIZA KOMUNUMO

 


Komenti

Al la armiloj!. Komitato por Publika Savado. Afiŝo de la Pariza Komunumo. 22-5-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

La lukto strato por strato , dum la sanga semajno, la fino de la Komunumo.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKA

LIBERECO EGALECO FRATECO

PARIZA KOMUNUMO

KOMITATO POR PUBLIKA SAVADO

AL LA PARIZA POPOLO

CIVITANOJ,

La pordo de Saint-Cloud, sieĝita samtempe de la kvar flankoj, pro la fajro ekde Mont-Valérien, la monteto Mortemart, Moulineaux kaj Fort d’Issy, liveritaj pro la perfideco; la pordo de Saint-Coud estas perfortigita de la Versajlanoj, kiuj estas disvastigintaj sur parto da la pariza teritorio.

Ĉi tiu malvenko, anstataŭ ol faligi nin, devas esti energia stimulilo. La Popolo, kiu
detronigas la reĝojn, kiu detruas la Bastijlojn; la Popolo de 1789 kaj de 1793, la Popolo de la Revolucio, ne povas perdi en unu tago la fruktojn de la emancipo de la 18a de Marto.

Parizanojn, oni ne povas dizerti la entreprenatan lukton; ĉar ĝi estas la lukto de la estonteco kontraŭ la pasinteco, de la Libereco kontraŭ la despoteco, de la Egaleco kontraŭ la monopolo, de la Frateco kontraŭ la submeto, de la Solidareco kontraŭ la egoismo de la subpremantoj.

AL LA ARMILOJ!

 AL LA ARMILOJ! Parizo kovriĝu per barikadoj, kaj malantaŭ tiuj improvizitaj muroj ĵetu denove al siaj malamikoj sian milit-krion, fier-krion, defi-krion sed ankaŭ venk-krio; ĉar Parizo, kun siaj barikadoj, estas nekonkerebla.

Leviĝu la pavimo de ĉiuj stratoj: unue ĉar la malamikaj klugoj, kiam falas sur grundon, estas malpli danĝeraj; poste ĉar la pavimeroj, novaj defend-rimedoj, devos esti akumulata, je regula distanco, en balkonoj de superaj etaĝoj de domoj.

La revoluciema Parizo, la Parizo de la grandaj tagoj, plenumu sian devon; la Komunumo kaj la Komitato por Publika Savado plenumos la sian.

En la Urbodomo, 2an prerialo de la jaro 79.

La Komitato por Publika Savado

Ant. ARNAUD, E. EUDES, F. GAMBON, G. RANVIER.


Komenti

Rekvizicio de loĝejoj. Afiŝo de la Pariza Komunumo. 2-05-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo:  U.S.P.F.II. en BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

La Komunumo rekviziciis ĉiujn malplenajn loĝejojn, senŝuldigis loĝejo-luadojn de oktobro 1870 ĝis aprilo 1871 kaj suspendis la vendon de objektoj lombardejitaj.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO
LIBERECO — EGALECO — FRATECO

PARIZA KOMUNUMO
IVa DISTRIKTO

REZOLUCIO

koncernanta la proprietulojn, ĉefajn luantojn kaj pordistojn
Vidata la dekreto de la Komunumo, datita la 25an de aprilo 1871, diranta:
Art. 1a  – Ĉiuj malplenaj loĝejoj estas rekviziciitaj.

La proprietulo, ĉefa luanto aŭ pordisto de ĉiu domo en la IVa Distrikto
devos fari raporton de loĝejoj kaj apartamentoj forlasitaj de la luantoj
aŭ vakaj, kaj sendi tiun raporton de la 2a ĝis la 5a de majo 1871, al
la Urbodomo de la IVa  Distrikto, al la oficejo de la komunuma
Komisiono.

Ni memorigas al la koncernatoj, ke ili estas respondecaj pri siaj deklaroj
kaj se ili malobeas tiun ĉi rezolucion, oni devos apliki la punojn
antaŭviditaj de la leĝoj.

Verkita ĉe la Urbodomo de la IVa Distrikto, la 2an de majo 1871.

La Membroj de la Komunumo elektitaj de la IVa Distrikto,
AMOUROUX, ARTHUR ARNOULD, ADOLPHE CLÉMANCE, GÉRANDIN, LEFRANÇAIS.


Komenti

Reciproka subteno komitato. Afiŝo de la Pariza Komunumo. Inter la 5 de aprilo kaj la 20 de majo 1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo:  BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria)

Klaku por altkvalita bildo

La Pariza Komunumo organizis la anstataŭigon de la Publika Helpon por Komitatoj de Reciproka Subteno gviditaj de delegitoj elektitaj en la distriktoj.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO
LIBERECO EGALECO FRATECO
SOLIDARECO
BALOTOJ

POR ANSTATAŬIGI

LA PUBLIKAN HELPON KAJ LA BONFARECAN OFICEJON

DE LA 2a DISTRIKTO

por Komitato de Reciproka Subteno

CIVITANOJ,

Oni petas ke vi kunvenu dimanĉe matene je la 9ª horo precize, en la lokoj sube menciitaj, por koni la Statutojn de RECIPROKA SUBTENO KOMITATO kaj nomumi ties 14 delegitoj.

Ni estas konvinkitaj, ke ĉiu el vi konsideros kiel devon aliĝi al tiu granda socia reformo, alvenante al nia alvoko.

LA KOMUNUMA DELEGACIO DE LA 2a DISTRIKTO:

EUGÈNE POTTIER, A. SERRAILLIER, JAQUES DURAND, J. JOHANNARD


Komenti

Sekulara instruado. Afiŝo de la Pariza Komunumo. Inter la 30 de marto kaj la 18 de majo 1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo:CNT España en BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK F. Santacatalina de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

Teksto:

Franca Respubliko

Libereco Egaleco Frateco

Komunuma Domo

de la XXa Distrikto

SEKULARA INSTRUADO

La mem deklaritaj religiaj dogmoj estas obstaklo al progreso.

Kontraûe al natura kaj pozitiva scienco, ili emas distordi inteligentecojn.

Ilia tute arbitra moraleco estas malamika al suverenaj principoj de justeco kaj solidareco.

Ili konsekris ĉiujn privilegiojn kaj validigitis ĉiujn servutecojn.

La milito, abomeninda je ĉiam, kiu lastatempe sango-makulis Francion kaj skandalis civilizacion, estas farita inter du armeoj kies gvidantoj havis kiel devizojn: Religion, Ordon, Familion, Propecon.

La sklaveco produktita pro individuismo estas la nura kaŭzo de la malforteco de la familiaj patroj kiu permesas inokuli al ilia gefiloj dogmojn kiujn ili mem malestimas.

Sevas tiun kriminalan toleremon kiu ekzistas en la publika instruado, kiu devas protekti ĝian dignecon.

La hipokriteco penetris tiel profunde en la socia korpo ke en la lukto kontraŭ la privilegio, la nomitaj liberalaj verkaĵoj, nekredanta sed reakcia, prenas laû bezono trajtojn de devoteco.

La mensogo unuflanke, kaj la superstiĉo aliflanke minacas la Respublikon en lia lulilo.

Ekzistas danĝero hejme.

Tiucele,

La Komunuma Komisiono proponas al la estraro de la XXa Distrikto la sekvantajn preskribojn:

1a  Liberigu la publikan instruadon de ĉio kio estas kontraŭa al ĝia sincereco, ĝia lojaleco, ĝia vereco.

2a En nomo de la libereco de konscienco inaŭgurita per la revolucio kaj senĉese izolita per la religiestraro, la religia instruado estu ekskludita de la publika instruado.

3a La faktoj kaj sciencaj principoj estos instruitaj sen  iu hipokrita koncesio farita al la dogmoj, kiujn la racio kondamnas kaj la scienco malagnoskas.

4a La publika moral – instruado ne fontu de ajna alia aŭtoritato ol homa scienco.

5a La urbestraro faros la necesajn paŝojn por apliki la principojn ĉi supre menciitaj.

Ni petas al geinstruistoj, kiuj kunsentas kun tiu ĉi programo sin prezenti en la komunuma Domo por registriĝi.

La Membroj de la komunuma Komisiono

TAILLADE, LALOGE, COUTURIER, GUILLEMIN, MARTY & DANGERS

La Membroj de la Komunumo,

RANVIER VIARD, TRINQUET.


Komenti

Malpezigo al kaŝa mizero. Afiŝo de la Pariza Komunumo. Inter la 30 de marto kaj la 18 de majo 1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: CNT España en BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK F. Santacatalina de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO
Libereco, Egaleco, Frateco
Pariza Komunumo
XIIa DISTRIKTO
La Membroj de la Komunumo formantaj la Municipon de la XIIa Distrikto:
Konsiderante, ke pro la mandato, kiun libere la elektintoj estas doninta al ili, oni estas trudinta al ili la plej striktan devon zorgi la popolajn interesojn;
Konsiderante, ke ĉiutage sennombraj helpopetoj estas adresata al la Municipo, kiu hastas por juste agi laŭ la rimedoj de la Buĝeto;
Ke, tamen, fiaj kaj malnoblaj spekuladoj okazas de la flanko de homoj al kiuj malavare estas atribuitaj helpojn, dum multaj mizeroj, kiuj pro honto ne devus okazi, restas ignorataj;
Decidas:
Art. 1. – Oni alvokas la bonvolajn Civitanojn.
Art. 2. – Oni formas de nun Komitaton de Respublikanoj de la XIIª DISTRIKTO, kies misio estos esplori ĉiujn kaŝajn mizerojn kaj fari raporton pri ĝi al la membroj de la Komunumo subskribintaj, kiuj ilin hastos tuj malpezigi.
Art. 3. – La Civitanoj formantaj la menciitan Komisionon estas sub la rekta protekto de la Komunumo kaj la nacia Gvardio.

La Membroj de la Komunumo, de la XIIa Distrikto,

GÉRESME, LONCLAS, PHILIPPE, THEISZ
Oni ricevas enskribojn ekde la 26a de ĉi tiu monato, en la Urbodomo de la XIIa Distrikto.


Komenti

Instruado sekulara, publika kaj senpaga. Afiŝo de la Pariza Komunumo. Inter la 30 de marto kaj la 18 de majo 1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria)

Klaku por altkvalita bildo

La unua laborista registaro en la historio enkondukis la  sekularan, senpagan kaj devigan instruado.

Teksto:

DUA DISTRIKTO

 AVERTO

Gefratoj de la Kristana Lernejoj forlasis siajn postenojn.
Oni kunvokas ĉiujn Sekularajn Instruistojn, por sin prezenti ĉe Urbodomon, Oficejon de la Ĝenerala Sekretarieco.
Ni esperas, ke ĉi tiu manko baldaŭ estos riparata kaj ke ĉiuj rekonos, ke neniam oni donis al ni pli solenan okazon inaŭguri definitive la SEKULARAN, SENPAGAN KAJ DEVIGAN instruadon.
Senscio kaj maljusteco cedas sian lokon ekde nun al la Lumo kaj Juro!

VIVU LA KOMUNUMO!

VIVU LA RESPUBLIKO!Komenti

Afiŝo de la Proklamo de la 2ª Liona Komunumo. 23-03-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

Kvin tagoj antaŭ la proklamo de la Pariza Komunumo, la Liono urbodomo denove estis invadita de amasoj en populara ribelo. Kaj la 23an de marto 1871, Bakunin alvenis al la balkono de la urbodomo por proklami la 2an Lionan Komunumon kaj alvoki al la monda revolucio. Li havas kun li la tutan Unuan Laboristan Internacion (AIT).

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKA

LIONA KOMUNUMO

La Demokratia Komitato de la Nacia Gvardio de Rodano,
La Demokratia Centra Komitato de la Respublika Alianco de Rodano, al Lionanoj.


CIVITANOJ!

La Komunumo ĵus estas proklamita supre la balkono de la urbodomo, kun la freneza aplaŭdo de la tuta loĝantaro.
Nia urbo, kiu la 4an de Septembro estis la unua proklaminta la Respublikon, ne povis malfrui imiti Parizon.
Honoron al ĉi tiu energia kaj kuraĝa liona loĝantaro.
Ĝi ĵus partoprenis en la restarigo de libereco kaj vera Respubliko.
Ĝi ĵus prenis gvidon de siaj interesoj, tro longe sorbitaj de la centra Potenco.
Kun la Komunumo, Civitanoj, ni havos unikan povon, kiu koncentros en siaj manoj la armitan Forton kaj la urban Policon.
Kun la Komunumo, oni reduktos impostojn, publikan monon ne plu oni malŝparegos, oni kreos kaj funkciigos sociajn instituciojn, esperatajn kun legitima senpacienco de laboristoj.
Civitanoj, oni komencas novan eraon en nia Urbo!
Kiom da suferojn kaj mizerojn oni malpezigos en la espero ke malaperas la malaminda socia plago nomata Paŭperismo!

Ke loĝantoj konservu kalmon kaj dignon en sia venko; konfidu, kaj baldaŭ ordo kaj prospero ne estos vanaj vortoj.
Ni demonstru per nia sinteno al la malamikoj de vera libereco, ke la Popolo neniam konfuzas ĉi tiun subliman institucion nomatan KOMUNUMO kun trooj pri kiuj ili ĝin akuzas plezure.Baldaŭ niaj kontraŭuloj estos devigataj rekoni, ke la Popolo indas esti regata per respublikaj institucioj.
Ni kuniĝu kaj restu armitaj por apogi la Respublikon unikan kaj nedivideblan.

VIVU LA KOMUNUMO! VIVU LA RESPUBLIKO!

De la Komitato de la Nacia Gvardio:

LACONDAMINE, MALARD, JERRICARD, A. DELMAS, FRANQUET.

De la Demokratia Komitato de la Respublika Alianco:

BRUN, ROLAND, prezidantoj; GOUTORBE, CHAPITET, sekretarioj


Komenti

1ª Dekreto de la Pariza Komunumo: Abolicio de la armeo. Nacia Gvardio, armita popolo. 29-03-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

“Parizo povis rezisti nur ĉar pro la sieĝo ĝi estis senigita je la armeo kiun ĝi estis anstataŭiginta per nacia gvardio konsistanta precipe el laboristoj. Tiun fakton necesis nun transformi en konstantan institucion.
La unua dekreto de la Komunumo estis do forigo de la konstanta armeo kaj ĝia anstataŭigo per la armita popolo”. Karlo Markso. La interna milito en Francujo (1871 La Pariza Komunumo). Pĝ. 66.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKA

LIBERECO EGALECO FRATERCO

PARIZA KOMUNUMO

La Pariza Komunumo DEKRETAS:

1a La deviga militservo estas aboliciita;
2a Nenia milita forto, krom la Nacia Gvardio, povas esti kreota aŭ enigota en Parizon;
3a Ĉiuj kapablaj civitanoj estas parto de la Nacia Gvardio.

Urbodomo, la 29an de marto 1871

LA PARIZA KOMUNUMO.


Komenti

Deklaro de la Centra Komitato de la Nacia Gvardio. 4-3-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio   Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

Dum la sieĝo de Parizo fare de la germanoj (de septembro 1870 al marto 1871) proksimume 600,000 balotantoj estis mobilizitaj en la Nacia Gvardio.

Ekde la 15 de februaro 1971, pli ol 2.000 delegitoj reprezentantaj de 200 batalionoj de la defendo de Parizo, elektas Centran Komitaton kiu igas la solan potencon rekonita de la homamasoj de Parizo.

La Delegitoj diskutas kaj adoptas propran statutojn de la Federacio de la Nacia Gvardio kaj la 10an de marto proklamas la finon de la staranta armeo kaj la memregadon de la liberaj civitanoj.

La 18 de marto nova populara ribelo instalas la Centra Komitato de la Nacia Gvardio en la Urbodomo de Parizo kaj ĝi tuj kunvokas balotado al la Komunumo, kaj transdonas al ĝi la potencon la 28 de marto.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO

LIBERECO, EGALECO, FRATECO

CENTRA KOMITATO DE LA NACIA GVARDIO

La Centra Komitato de la nacia Gvardio, nomita en ĝenerala asembleo de delegitoj reprezentantaj pli ol 200 batalionoj, havas komision starigi la respublikan federacion de la nacia Gvardio, por ke ĝi estu organizata tiamaniere, ke ĝi povu protekti la landon pli bone ol la permanentaj armeoj povis fari, kaj por defendi, per ĉiuj eblaj rimedoj, la minacatan Respublikon.

La Centra Komitato ne estas anonima Komitato: ĝi estas la kunveno de mandatuloj, de liberaj homoj, kiuj konas siajn devojn, kiuj asertas siajn rajtojn, kaj volas konstrui la solidarecon inter ĉiuj membroj de la nacia Gvardio.

Ĝi protestas, sekve, kontraŭ ĉiuj la akuzoj serĉantoj distordi la esprimon de sia programo por malhelpi sian realigon. Siaj agoj ĉiam estis subskribitaj; ili havis nur unu motivon: la defendo de Parizo. Ĝi malakceptas kun malestimo la kalumniojn celantajn akuzi ĝin pri instigo al prirabado de armiloj kaj municio kaj al la civila milito.

La finiĝo de la armistico, kies etendo la Oficiala Gazeto de 26an de Februaro silentis, ekscitis la legitiman emocion de Parizo. La rekomenco de malamikecoj signifis, efektive, la invadon, okupadon kaj ĉiujn malfeliĉojn suferatajn de la konkeritaj urboj.

Ankaŭ la patriotisma febro, kiu, en unu nokto, ribeligis la tutan nacian Gvardion, ne estis rezulto de influo de provizora komitato nomumita por ellabori la statutoj: ĝi estis la vera esprimo de la emocio sentita de la loĝantaro.

Kiam la traktato pri la okupo estis oficiale konata, la Centra Komitato, per komunikaĵo publikigita kun afiŝoj en Parizo, kuraĝigis civitanojn sekurigi per sia forta apogo la striktan observigon de tiu traktato.

Al la Nacia Gvardio revenis la rajto kaj devo protekti, defendi, iliajn minacitajn hejmojn. Ribelita tuta kompleta, spontanee, ĝi sola, per sia sinteno, ĝi sukcesis fari el la prusa okupado humiligon por la venkinto.

VIVU LA RESPUBLIKO!

Parizo, la 4an de marto 1871

Arnold. Fleury. Matté. Jules Bergeret. Frontier. Muttin. Bouit. Gastaud. Ostyn. Castioni.  Henry Fortuné. Piconel. Chauvière. Lacord. Pindy. Chouteau. Lagarde. Prudhomme. Courty. Lavalette. Varlin.  Dutil. Maljournal. Henry Verlet. Viard.