Kolektivista Rondo

Laborista-Popola Klubejo de Valencio


1 komento

Karl Korsch: Dek tezoj pri marksismo hodiaû. (1950)

 

Karl Korsch (Karlo Korŝo) : Dek tezoj pri marksismo hodiaû. (1950)

Grava verko pri la limoj de la marksa pensinterpreto. Ni devus utiligi marksajn ideojn (k ankaû Bakuninajn ideojn.. ktp.) nur post transdoni ilin al nian tempon…

_____________________________________________________________________
1. Jam ne havas sencon demandi ĝis kiu punkto la instruado de Marx kaj Engels estas, nuntempe, teorie akceptebla kaj praktike aplikebla.

2. Hodiaŭ, ĉiuj provoj por restarigi la marksisma doktrino, kiel aro, en lia originala funkcio kiel teorio de la socia revolucio de la laborista klaso estas reakciaj utopioj.

3. Kvankam esence dubasencaj, estas tamen gravaj aspektoj de Marksa instruado kiuj en siaj ŝanĝantaj funkcioj kaj aplikantaj al diversaj lokoj havas konservinta sian efikecon ĝis hodiaŭ. Ankaŭ, la impeto generita per la praktiko de la malnova marksisma laborista movado estas aktuale enmetita en la praktika luktoj de popoloj kaj klasoj.

4. La unua paŝo en re-starigo de revolucia teorio kaj praktiko konsistas en rompi kun tiu marksismo kiu asertas akapari revolucian iniciaton kaj en teoria kaj en praktika direkto.

5. Marx estas hodiaŭ nur unu el la multnombraj pioniroj, fondintoj kaj evoluigantoj de la socialisma movado de la laborista klaso. Ne malpli gravaj estas la tiel nomata Utopiajn socialistojn ekde Thomas More ĝis nun. Ne malpli gravaj estas la grandaj rivaloj de Marx, kiel Blanqui, kaj lia ĵuraj malamikoj, kiel Proudhon kaj Bakunin. Ne malpli grava, en la fina rezulto, estas la pli freŝaj disvolviĝoj kiel germana revisionismo, franca sindikatismo, kaj rusa bolŝevismo.

6. La sekvaj punktoj estas aparte gravegaj por la marksismo: (a) lia dependeco de la subevoluintaj ekonomiaj kaj politikaj kondiĉoj en Germanio kaj ĉiuj aliaj landoj de centra kaj orienta Eŭropo, kie haveblis politikan gravecon; (b) lia senrezerva adhero al la politika formoj de la burĝa revolucio; (c) la senrezerva akcepto de la antaŭita ekonomiaj kondiĉoj de Anglio kiel modelo por la estonta evoluo de ĉiuj landoj kaj kiel objektiva antaŭkondiĉoj por la transiro al socialismo; al kiuj oni devus aldoni; (d) la konsekvencojn de lia ripetite senesperaj kaj kontraŭdiraj provoj por rompi tiujn kondiĉojn.

7. La rezultoj de ĉi tiuj kondiĉoj estas: (a) La supertaksado de la Stato kiel decida instrumento de socia revolucio; (b) la mistika identigo de la kapitalista ekonomia disvolviĝo kun la socia revolucio de la laborista klaso; (c) la posta dubasenca disvolviĝo de tiu unua formo de la Marksian teorio de revolucio de la artefarita greftado sur ĝin de teorio de la komunisma revolucio en du fazoj; tiu teorio, direktita unuflanke kontraŭ Blanqui, kaj sur la alia kontraŭ Bakunin, rabis de la aktuala movado la realan emancipiĝon de la laborista klaso kaj metas ĝin en la nedifinita estonteco.

8. Ĉi tiu estas la punkto por insertado de la leninismo aŭ bolŝevisto disvolviĝo, kaj ĝi estas en ĉi tiu nova formo kiu marksismo estis kopiitaj al Rusio kaj Azio. Per ĝi marksismo estis ŝanĝita; de revolucia teorio fariĝis ideologio. Tiu ideologio eblis kaj estis uzita por diversaj malsamaj celoj.

9. Ĝi estas de ĉi vidpunkto kiun oni venas, por juĝi en kritika spirito la du rusaj revolucioj de 1917 kaj 1928, kaj estas el ĉi tiu vidpunkto, ke oni devas determini la funkciojn plenumita de marksismo hodiaŭ en Azio kaj mondskale.

10. Kontrolo de la laboristoj super produktado de siaj propraj vivoj ne venos el iliaj okupantaj postenoj, en la internacia kaj la mondaj merkatoj, forlasitaj de la mem-detruante kaj tiel nomata libera konkurado de la monopolistaj posedantoj de la rimedoj de produktado. Tiu kontrolo povas nur rezulti de planata interveno de ĉiuj klasoj hodiaŭ ekskluditaj de ĝi en produktado kiu hodiaŭ jam strebas ĉiel por esti reguligita en monopola kaj planata modo.

________________________________________________________-___________


Komenti >

Dum la 12a kaj 13a de aprilo okazis la duan parton de la VIII konferenco de la COS sindikato, de la Kataluna Landaro.
Ties rezultoj estis inter aliaj la aprobo de propono por instrui  kaj disvastigi Esperanton (tio okazis en la unua parto de la kongreso, Februaro 2013) en la Kataluna landaro  kaj dokumento  sur kolektivismo kaj transforma kooperativismo  celante promocii la formadon de kooperativoj de grupoj de senlaboruloj kaj entreprenojn en krizo.

COS disdaûras sian agadon en la laborista klasbatalo ĉe la Kataluna Landaro, ankaû defendante la virinajn rajtojn

Antaŭ kelkaj monatoj COSi aliĝis al la Monda Federacio de Sindikatoj (FSM)

 

 


Komenti

Valencilando restas sen katalunlingva televido*

Post ĵusa kolektiva maldungo de 952 laboristoj okazinta en la institucia Valencilanda Radio-Televido (RTVV), mardon la 5an de novembro matene la Valencilanda Alta Kortumo publikigis verdikton nuligantan ĝin. La saman tagon vespere Alberto Fabra, prezidanto de la valencilanda registaro, anoncis la tujan fermon ― tiel frue kiel “la leĝaro ĝin permesos” ― de la “publika” societo. En la sama anonco, li asertis, ke ne estas sufiĉe da mono por redungi la laboristojn maldungitajn kaj teni la ĉefajn celojn de lia registaro, kiuj laŭ li estas “eduko, sano kaj sociala politiko”. La tuta estraro de RTVV demisiis pro manko de fido al la valencilanda registaro. Tio kaŭzis du tagojn de memmastrumado, dum kiuj la laboristoj regis la entreprenon, sed rapide estis nomumita nova estraro por definitive likvidi ĝin. La 27an de novembro la regiona parlamento, kie la partio de Fabra (Popola Partio, PP) havas la plimulton de parlamentanoj, aprobis la fermon de la societo. Je la 0a horo de la 29a de novembro la valencilanda registaro provis fermi la instalaĵojn de RTVV. La radiostacio tuj ĉesis elsendi, sed la laboristoj de la televida produktejo tenis sin firmaj kaj daŭrigis la elsendon ĝis la 12 h 19, kiam la likvidanta komisiono, akompanata de la polico, eniris la konstruaĵon kaj ĉesigis ĝin. Post multaj provoj, finfine Valencilando restis sen katalunlingva televido.

RTVV ekzekutita

Manifestacio antaŭ la RTVV-sedejo la tagon de ties fermo
(Vikimedio, 29.11.2013. Aŭtoro: Ferbr1)

Valencilando estis la lasta teritorio okupaciata de la faŝismaj trupoj post la Hispana Enlanda Milito (1936–1939), kie ili faris sisteman gentomurdon kaj starigis reĝimon de teroro. La kataluna lingvo, propra al la lando, estis plene forigita el la publika vivo ĝis la morto de la gentomurdestro Franco [pron. Franko] (1975). Dum tiu periodo alvenis kaj la plej gravaj ondoj da enmigrintoj (hispanlingvaj) el la tuta historio kaj la televido (nur hispanlingva). En 1978 la frankistoj interkonsentis kun siaj plej moderaj opoziciantoj la nunan reĝimon. Oni kutime konsideras ke, la Transiro finiĝis en 1982, kiam la Hispana Laborista Socialista Partio (PSOE) venkis en la elektoj al la hispana parlamento; de tiam ĝis 2008 furoris en la hispana ŝtato la tiel nomata “cultura del pelotazo” (laŭvorte “kulturo de la pilko-frapo”), familiara esprimo por signifi ege profitan spekuladon ebligantan al kelkaj senskrupululoj facile kaj rapide riĉiĝi je la kosto de aliaj. Dum tiu epoko la politikistaro tranĉis larĝe el fremda ledo.

La politika sistemo, laŭ kiu Hispanio estis regata ekde 1978, plene tenas la jurajn, sociajn, politikajn kaj ekonomiajn strukturojn de la frankismo, sed maskitajn per demokratecaj kaj malcentralizaj ŝajnigoj. Por kredebligi tian fikcion oni kreis la “aŭtonomajn komunumojn”, kiuj distenas katalunlingvanojn en kvin teritorioj kun malsamaj leĝaroj kaj rajtaroj. En tiu “nova” reĝimo, Valencilando, la aŭtonoma komunumo kie la frankismo plu estis plej forta, iĝis laboratorio por sociaj, politikaj kaj ekonomiaj eksperimentoj. Ekzemple, kiam en 2006 la Aŭtonoma Komunumo Katalunio (AKK) faris plibonigan reformon de sia leĝo pri aŭtonomeco, hispanaj naciistoj uzis reformon de la leĝo pri aŭtonomeco de Valencilando por doni kontraŭekzemplon al la aliaj aŭtonomaj komunumoj. Pri la rilatoj de Valencilando kun AKK, indas memorigi, ke la frankismida Hispanio neniam agnoskis la katalunecon de valencilandanoj. Cetere tiuj novaj administracioj aŭtonom-komunumaj senĝene akceptis la koruptajn kaj mafiecajn kondutojn de la frankismo.

Katalunlingvio laŭ ŝtatoj kaj “aŭtonomaj komunumoj”

Katalunlingvio laŭ ŝtatoj kaj “aŭtonomaj komunumoj”
(Vikimedio. Aŭtoro: Mutxamel)

La 11an de septembro 1985 atingis Valencilandon la elsendoj de la Katalunia Televido, la unua katalunlingva televido. Ĝis tiam estis nur du televid-kanaloj, ambaŭ hispanlingvaj kaj dependaj de la ŝtata registaro. Kultura asocio, Acció Cultural del País Valencià (ACPV, “Valencilanda Kultura Agado”), kun la kunlaboro de dekoj da miloj de anonimaj valencilandanoj, kreis reton de plusendiloj, kiu dum 25 jaroj ebligis la televidan ricevadon. Laŭlonge de la jaroj, la elsendoj de la Katalunia Televido en Valencilando suferis diversajn malhelpojn fare de la aŭtoritatoj, ĉu hispanaj, ĉu valencilandaj, de ambaŭ politikaj tendencoj. La hispana ministro José Barrionuevo [pron. Ĥose’ Barjonŭevo] (PSOE) sendis ĝendarmojn por fermi plusendilojn; la prezidanto de Valencilando Eduardo Zaplana [pron. Saplana] (PP) kaŭzigis teĥnikajn interferojn en la signalo de la Katalunia Televido; sed la plej gravaj atakoj okazis, kiam la valencilanda prezidanto Francisco Camps [pron. Fransisko Kams] (PP) juĝe persekutadis ACPV kaj altrudis al ĝi multmilionajn monpunojn cele al fermigo de la plusendiloj kaj ruinigo de ACPV, kiu finfine devis cedi kaj ĉesigi la plusendojn en februaro 2011.

Unu el la plej uzataj malhelpoj estis asigni la frekvencojn, per kiuj la kataluna televido alvenis en Valencilando, al nove aperantaj televid-kanaloj. Unue tiel oni faris por la institucia RTVV, sed poste ankaŭ por diversaj komercaj televid-kanaloj hispanlingvaj. En 1989 komenciĝis la RTVV-elsendoj. Male al tio, kion asertas la teksto de ĝia fonda leĝo, la celo de tiu ĉi societo ne estis helpi la lingvonormaligon de la kataluna, sed ĝin malhelpi kaj dissemi katalunofobion en Valencilando. Ĝi naskiĝis por neebligi, ke valencilandanoj kreskigu favoran inklinon por la tria televid-kanalo alvenanta al ili, la ununura en ilia lingvo. Laŭ socilingva vidpunkto, RTVV neniam pridubis la hegemonion de la hispana super la kataluna; laŭ vidpunkto de lingva kvalito, redaktistoj kaj parolistoj senhonte plezuriĝis per netolerebla lingvaĉo; laŭ vidpunkto de la uzado, preskaŭ la tuta programaro de la tiel nomata valencilanda televido, escepte de la informaj kaj porinfanaj programoj, estis hispanlingva. Post la malapero de la ricevo de la Katalunia Televido en Valencilando, RTVV perdis sian ĉefan ekzisto-kialon.

Disvastiĝo kaj maldisvastiĝo de lingvoj en la iberia duoninsulo

Disvastiĝo kaj maldisvastiĝo de lingvoj en la iberia duoninsulo
(Vikimedio, 15.06.2009. Aŭtoro: Alexandre Vigo)

La RTVV-amaskomunikilaro ekde la komenco iĝis simpla proparolanto de la regiona registaro kaj pli kaj pli instrumento por izoli sian spektantaron de la realo. Ĝi taŭgis por havigi sinekurojn al lakeoj kaj sbiroj de la reganta partio. Tie politikaj komisaroj cenzuradis enhavojn kaj direktis la manipuladon de la informoj. La cenzuro atingis lingvajn aspektojn: ekzemple, la unua ĉefdirektoro de RTVV, dum la prezidanteco de Joan Lerma [pron. Ĝuan’ Lerma] (PSOE), eĉ faris liston de vortoj nepermesitaj pro la fakto, ke al li ŝajnis ili “tro katalunaj”. La fermon de RTVV oni devas konsideri kiel parton de la kontraŭkrizaj rimedoj. Valencilanda Aŭtonoma Komunumo (VAK), regata de PP dum jardekoj, estis ekzemplo de malbona administrado kaj malŝparo dum tempoj de abundo; dum tempoj de manko la sama partio celas igi ĝin ekzemplo de rezignacio kaj submetiĝo al la novliberalaj rimedoj. Nuntempe VAK estas elaĉetita de Hispanio, kio signifas, ke ĝi perdis eĉ sian plej nominalan aŭtonomecon. Ekde la eksplodo de la krizo, ĉiuj trojkaj”** registaroj — sendepende de sia politika tendenco — intensigis sian privatigan diboĉadon, kiu jam komenciĝis antaŭe. Tamen RTVV, flagŝipo de la valencilanda frankisma oligarkio, estas aparte rivela pro siaj administro-manieroj. Tiu societo partoprenis, ekzemple, en la supozata malapero de publika mono en okazoj kiel la vizito al Valencio de la papo Benedikto la 16a aŭ en la supozata fraŭda financado de piedpilkaj kluboj. Al kvar eksestraranoj la justico imputis koruptojn rilatajn al la kazo Gürtel supozata reto de koruptado ligita al la hispana direkcio de PP dum la epoko de José María Aznar [pron. Ĥosemaria Asnar] kaj al altpostenuloj de diversaj regionoj regataj de tiu partio; estas eĉ estrarano akuzita de seksaj agresoj. Sed ne surprize: la valencilanda PP havas pli ol cent politikistoj implikitajn en kazoj de koruptado, el kiuj multaj sidas en la regiona parlamento. La ŝuldo imputata al RTVV, fakte, estas atribuebla al la valencilanda registaro, kiu centrifugis publikan monon per la televido por transsalti la obstaklojn kaj ĝin distribuadi laŭ sia konveno. Kaj nun Valencilando devas doni ekzemplon de submetiĝo al la kontraŭsociaj rimedoj de la trojkaj registaroj, aŭ rimedoj de aŭsterecolaŭ la komunuza eŭfemismo. Ĉiuj regionaj televidoj atentas la novaĵojn pri RTVV: oni ja scias, ke Valencilando estas la laboratorio de la frankismida reganta klaso. Ili prave pensas: Se brulas domo najbara, pri la propra estu garda”.

Kapo de la manifestacio de la 30a de novembro 2013 en Valencio

Kapo de la manifestacio de la 30a de novembro 2013 en Valencio

La valencilanda frankismida oligarkio estas provinca kaj hispanema. Ĝi sisteme malobservas la minimumajn postulojn demokratiajn en la administrado de la publikaj societoj. Ĝi akre malamas la katalunajn lingvon kaj kulturon, kaj klopodas malaperigi ilin; tial atake ilin persekutas en lernejoj kaj amaskomunikiloj. La valencilanda frankismida oligarkio ankaŭ disdegnas la naturon kaj pejzaĝon de la lando, per kiu ĝi komercaĉis senskrupule kaj sen ia respekto. Ĝi renversis la sistemon de publika sano kaj la bazan teksaĵon de la valencilanda ekonomio, la mezajn kaj malgrandajn entreprenojn. Ĝi eĉ ruinigis la kreaĵojn de sia propra klaso, kiel la Bankon de Valencio kaj la ŝparkasojn. Sed ĝi ne estas kapabla postuli la mediteranean trajnkoridoron kaj konstrui ĝin. La frankismida oligarkio plene malsukcesis kiel superreganta klaso.

Kelkfoje oni parolas pri identeca problemo, sed tie ne temas pri identeco; temas pri libermanko kaj malegalrajteco. La lasta espero por Valencilando, la lasta espero por la kataluna gento entute, estas la tuta kaj definitiva malsukceso de Hispanio kiel regno. Sabate la 30an de novembro dekoj da miloj da valencilandanoj okupis la stratojn en Valencio kaj Alakanto por manifestacii kontraŭ la decido de la registaro. La portebla afiŝo malfermanta la marŝon diris: “Anticipajn elektojn nun!”, kaj la plej unuanima krio estis: “Fabra, demisiu.” La RTVV-laboristoj marŝis kune en bloko kun la afiŝo: “RTVV ne fermiĝas Ĝi estas la via.” La kontraŭsociaj rimedoj de la “trojko” lasis multe da homoj sen laboro kaj sen hejmo; ĉio estis akceptata kun rezignacio. Tamen la fermo de televido elirigas surstraten amason da civitanoj indignitaj. Ĉu la humiligo esti la unua aŭtonoma komunumo perdanta sian televidon havos ĉe la valencilanda idiosinkrazio la saman efekton kiel la humiligo de la leĝo pri aŭtonomeco havis ĉe la civitanaro de AKK? Oni vidos.

J.-H. Petres-Blezo

La laboristoj de RTVV manifestacias.

La laboristoj de RTVV manifestacias.

——————

(*) Publikigita en la revuo Etnismo (num. 92, 31.12.2013), organo de Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj.

(**) En la amasinformila ĵargono, trojko signifas la kunaĵon de la Eŭropa Centra Banko, la Internacia Monunua Fonduso kaj la Eŭropa Komisiono. Ĉi tiuj tri plurregnaj institucioj kunzorgas la studon pri la ekonomia situacio de la regnoj por altrudi al ili rimedojn kaj aranĝojn. Se la regno ne obeas, ĝi ne ricevos financadon. Oni diras, ke la lando financita estas intervenita, ĉar ĝi perdas grandan parton de sia sendependeco.


Komenti

Pri Kolektivismo

KOLEKTIVISMO
kaj sia rolo en estonta socio

Ni celas socian modelon al kiu la nuna kapitalismo povus ŝanĝi; kaj tiu sistemo povus esti la Kolektivismon.

Kion por kolektivismo ni signifas?.

Sub la vorto kolektivismo ni signifas socian sistemon kie la propiaĵo de la produkrimedoj apartenas al la socio kaj ne al privataj propietuloj; kie la loka politika potenco apartenas al laboristaj konsiloj; kie la politika kaj ekonomia potenco apartenas al loka konsilio federacio;  kie la potenco de la leĝa povo (parlamento) estas rekte elektita de la bazaj demokrataj laboristkonsiloj; kie la potenco de la iganta povo (registaro) ankaŭ estas rekte elektita de tiuj bazaj laboristkonsiloj.

La ŝtato, en la senco kiu ni kutime signifas, malaperas kaj novaj asambleaj organoj aperas.

La kolektivaj produktojn dispartigas al laboristoj proporcie je la kvanto de la plenumita laboro, kompreneble subtrekinte parto por la solidareco kaj la ĝeneralaj bezonoj de la tuta socio.

Sub la kolektivista sistemo la ekonomian vivon de la firmaoj regas la laborista konsilio aŭ entrepen-konsilio, sed firmaoj interne funkcias per faka strukturo, laŭ tiu gvidado.
La entrepren-konsilion elektas rekte la laborista Asambleo, kiu ĉiam povas ŝanĝi iun iajn membron aŭ eĉ la tutan entrepren-kosilion, ekz. se ĝi ne bone sekvas lian gvidado.
La ĝeneralan ekonomion de la tuta socio planas la Ekonomia Konsilio. Tiu organo formiĝas el Sektoraj Konsilioj. Ĉiu Sektora Konsilio anas la firmaoj de la sama aktiveco.
Kolektiva Banko rikoltas kontribuaĵojn kaj plusojn de la firmaoj kaj uzas ĝin for financi la firmaoj kiuj tion bezonas. Do, ĝi funkcias kiel distribui-organo de la generadvaloro.
La labortempo estas la kvanto kiu regas,nenur la laboristpagon sed ankaŭ la ekonomian kalkuladon. Tiu koncepto servas por kalkuli la prezon de ĉiu produkto.
Indas substreki ke la propieto de la produktrimedoj ne apartenas al Ŝtato sed al la Socio; tiel, nur la kolektivista reganta organo, kiel Entrepren- Asambleo, Entrepren-Konsilio, Sektora Konsilio aŭ Ekonomia Konsilio povas ĝin regi.
La homojn rajtas ja havi siajn proprajn havajojn kiel domo, ktp., kaj lasi ĝin kiel heredaĵojn.

Laboro kaj laborprodukto.

En la nuna socio la homo ŝangâs sian laborprodukton kontraŭ salajro. Tiel, ĉiuj rilato kun ĝi malaperas. Neniel tiu laborprodukto apartenas al laboristo: ĉiam apartenas al kapitalisto kiu dungas lin. Ankaŭ por fiksi ĝian prezon. La laborprodukto igas varon. La laboristo disigas de la rezultode sia laboro.
En la kolektivismo, la laboristo ne perdas la rilaton kun sia laborprodukto. Li ĝin donas al Socio, kaj ĝia prezo estas fiksita por la labortempo, la uzado de krudmaterialoj kaj produktrimedoj. Plusvaloron de kapitalisto ne ekzistas.
Laboristo ricevas do la socian prezon de sia laboro; kompreneble, parto iras al socia fonduso por redistribui al aliaj sociaj aktivaĵoj tra la Kolektiva Banko aŭ al socia fonduso kiu iras al Ŝtato por sano, klerigado, ktp.
Ĉiu produkto havas tiun prezon kiu rezultas de la ekvacio:

prezo=laborforto +(krudmaterialoj+produktrimedoj),

tio estas: la laborfoto en laborhoroj, plus krudmaterialoj, ankaŭ en laborhoroj, plus
Rilatoj inter kolektivismo kaj memmastrumado
Memmastrumado limas al mastrumado ene de ĉiu firmao, dum kolektivismo etendas al multaj firmaoj kaj al rilatoj inter ili,ekzemple per kolektivaj bankoj. Kolektivismo temas pri firmaoj de ĉiuj sektoroj, formante unitan korpon, eventuale okupante la tutuan socion.

Kiel al kolektivismo povas oni alveni?

Historie la paŝo de iu sociosistemo al alia ,ekz de la Sklavismo al Feŭdismo aŭ de ĝi al Kapitalismo estis malrapida, kun akceloj kaj bremsadoj.
Oni do povus pensi ke ankaŭ la paŝo de la Kapitalismo al Kolektivismo oni povus fari per progresivaj paŝoj.
La kolektivistuloj devus difini strategion per alveni al nova socio.
Grava problemo estas la nuna individuema mensa etoso, kiun la kapitalismo amase igas. Ankaŭ la sensolidareco estas ĉefa problemo.

Ĉu oni povus bazi politikan penson kaj agado en kolektivismo?

Jes, ĝi povus sed tion ne ekzistas momente.

 

Historia enkonduko: industria kolektivismo ĉe Katalunio1936 1938kaj Valencilando 1936 1939.
Kiam la ŝtatrenverso de la hispana burgaro okazis en 1936, sia movado malksukcesis en granda parto de la hispana ŝtato; tiel okazis certe en Katalunio kaj Valencilando. Aperis komitat-registaroj en preskaŭ ĉiu urbeto, kiuj veran potencon havis.
Grandaj firmao perdis siaj estroj kaj propietuloj, timante pri siaj vivoj ĉar ili subtenis la ŝtatrenversistojn. Malsame, laboristoj revenis al liaj laborlokoj por daŭrigi liajn laborojn: tiaj firmaoj devenis kolektivigitaj.
Timis pri alpropiaĵo de la firmaoj por socia propieto, tute ne pri alpropiaĵo de ĝi por la mem laboristoj.
Ni devus memori ke en tiu tempo regis en Katalunio propran registaron, la Generalitat, ene de la hispana ŝtato. La Generalitat, alvenis al ideo ke ĉiuj kolektivigiadoj devis simile okazis; ke ne taŭgis ke anarĥistoj,marksistoj kaj respublikanoj faris malsamajn sistemojn. Do temis pri homogeni strukturojn, cedante iom ĉiu ideologia fluo.
Ankaŭ pli: la firmaoj devis organizigi laŭ sektoroj por faciligi la bezonatan ekonomian planadon. Kaj eĉ ĝenerala koordinado kaj financado estis bezonota.
Tiel, kataluna registaro starigis “Kolektivigadan Dekreton” kiu donis leĝan statuton al Kolektiviga agado.Do, leĝan disdaŭrecon okazis ekde la olda kapitalista propiaĵo al nova, kolektivigita situacio.
Tiun Dekreton starigis komisiono kie la malsamaj politikaj fortoj estis reprezentitaj. Do la anarĥosindikista CNT, la komunistaj,la troskista POUM kaj la respublicana ERC.
Kiel dirite, ia la dekreto estis sintezo , kreativa sintezo de tiu malsamaj fortoj. La rezulto fakte sugestas la kolektivista ideo de  Mikaelo Bakunino, James Guillaume major Ricardo Mella. Iom for de la ortodoksa liberecana komunismo kaj tre for de la “aŭtoritata” komunismo.
La 14 de Aŭgusto 1936 estis kreita la Ekonomia Konsilio kiel reganta organo de la ĝenerala ekonomia vivo.

En Valencilando, la potencon prenas la Ekzekutiva Popola Konsilio (CEP en la kataluna ) por la centra parto de la teritorio, tio estas kelkaj 80 km cirkaû Valencio. La movado estis simila al Barcelono; fakte homojn de Valencio  visitis Barcelonon por scii pri Kolektivista Dekreto kaj la CEP staris “Bazoj pri kolektividad firmao..ktp”, simile al antrûmenciita dekreto, eblepli radikala. Urboj kiel Alcoil staris sola kaj ia firis simila kiel Valencio.

Menciendas la kolektivista agado en la oranĝa kultivado kaj komerzo (CLUEA).

 


1 komento

Hispana registaro kontraû la katalunalingvo en Valencilando

En Valencilando, dum tri jaroj la hispana registraro (rekte aû tra sia valencia representanto)  malpermesis ĉujn kanalojn de radio kaj televido en nia lingvo, tial ke ni ne povas hodiaû havi iun ajn radio aû televido elsendon en nia lingvo . (nur lokajn elsendojn restas)

Unue la  hispana registaro (tra la valencia registaro, kiu estas tute submetita al madrida registaro ) malpermesis ricevi la katalunan TV3-on kaj kelkajn aldonajn kanalojn kaj punmonis la  “Accio  Cultural del Pais Valencià”-socion per proks. 700.000 €; poste (Novembro 2013 ) fermis la publikan ( teruran kaj lingvistike k politike) valencian televidon “Canal Nou” kaj alian aldonan kanalon; kaj nun (sub minaco de punmono de 1.000.000 €) la hispana registaro igas fermi la ripetejon kiu eblis ricevi du radio elsendelejon de Katalunio.

Al tio, oni aldonendas la redukto de publikaj lernejoj en nia lingvo,  tiel ke oni devas lernigi la gefilojn en hispan-parolantaj lernejoj, precipe katolikaj lernejoj. Kelkaj 30.000 familioj ne trovis katalun-parolantaj lernejoj en Valencilando.

Tiujn  faktojn oni devas interpreti kadre de  la ĝenerala lukto de la PP registraro kontraû iun ajn katalunan trajton  en nia socio. La PP volas reveni al la situacio de  la Franco tempo, nur nun sub “demokrata ” vestaĵoj.


Komenti

Amasaj faŝistoj/naziistoj en la reganta PP partio ĉe la hispana ŝtato

Amasaj faŝistoj anas ĉe la hispana PP partio, frata organizaĵo de aliaj eûropaj partioj kiel la germana CDU. La junaj faŝistoj ne plu malkaŝas sin, sed fiere faras faŝistajn salutojn:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4145199/20130921/altre-dirigent-valencia-joventuts-pp-fent-salutacio-feixista.html

La PP partio fakte ne punas tiajn aferojn; multaj PP gravuloj anis ĉe faŝistaj organizaĵoj


Komenti

Severa kondamno kontraŭ kvar sendependistoj galegaj

Coordinadora Obrera Sindical (COS, Sindikata Laborista Kunordigantaro), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, denuncas la pliigon de la subpremo fare de la hispana ŝtato kontraŭ ĉiu, kiu oponas al ĝi. La ĵusa verdikto kondamnanta la galegajn sendependistojn Eduardo Vigo kaj Roberto R. Fialhega al dek ok jaroj de enprizonigo pro “aparteni al armita bando” kaj pro “posedi eksplodaĵojn”, kaj Antom Santos kaj Maria Osório, al dek jaroj de enprizonigo pro “aparteni al armita bando” kaj pro “falsi dokumentaron kun terorisma celo”, sin montras kiel politika verdikto kondamnanta la homojn, ne pro kontraŭleĝaj agoj faritaj de ili, sed pro la laŭrajtaj ideoj, kiujn ili defendas. La menciitaj akuzaĵoj, sen esti konfirmita ia perforta ago, estas punitaj per kondamnoj tre superaj al tiuj, kiujn oni kutimas trudi pro krimoj pli gravaj, kiel seksperfortoj aŭ hommortigoj. Kaj ja nenecese diri prirabo kun kravato, koruptado aŭ ekspluatado de la laborista klaso.

Ĉi tiu verdikto ne nur implicas ke, post ol esti restintaj pli ol jaro kaj duono en “preventa enprizonigo”, plu aplikos kontraŭ Antom, Maria, Eduardo kaj Roberto la prizona sistemo kun la tuta rigoreco, inkluditaj disigo, izolo kaj aliaj punoj eksterordinaraj, kutimaj en okazoj konsiderataj kiel “terorismo”, sed ĝi ankaŭ starigas precedencon por estontaj juĝoj, kiel tiuj, kiuj proksime oni faros al ses sendependistoj akuzitaj “aparteni al armita bando”, kaj ĝi eĉ malfermas la pordon al la malleĝigo de pluraj organizaĵoj de la galega sendependismo.

La juĝistaro, la ununura el la tri ŝtataj potencoj, kiu tenis sin plene nepenetrebla al la demokratiiĝo post la reformo de la faŝisma reĝimo, konscia pri la malforteco de la ŝtato, surprenis la defendon de la minacita “nedividebleco” teritoria de ĉi tiu tute ignorante la minimumajn jurajn garantiojn postuleblajn. Dum la juĝo okazis neregulaĵojn, kiel la fakto, ke la juĝisto ekdormis dum la defendanto faris la finan pledon, aŭ ke li elpelis el la ĉambro tiujn atestantojn, kiuj ne raportis la faktojn laŭ lia plaĉo. Kiel kulmino, la verdikto estis senrajte diskonigata al la burĝecaj amasmisinformiloj antaŭ ol esti sciigata al la akuzitoj mem kaj iliaj defendantoj.

COS rifuzas la subpremon, kaj ĝi denuncas la provojn krei “internan malamikon” por kriminaligi parton de la socio; ĝi kondamnas la karakteron politikan de ĉi tiu juĝo kaj juĝan sistemon montriĝantan severa al tiuj, kiuj celas konstrui pli bonan mondon, kaj indulga al la sociaj parazitoj.

Kontraŭ la persekuto, la subpremo kaj la kriminaligo: solidareco kaj unueco!

Viva Galiza ceive!

88c8acd23703263c3337f366e33481ec_XL


Komenti

Kataluna Vojo: Sukceso kaj incidentoj

Vojo kataluna:

La kataluna Vojo estis homan ĉenon por peto sendependeco, etendante gxin de la Roussillon sub franca administrado al Valencilando.

Ankaû en la valencilanda limo:

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=ca&shva=1#inbox/1416384e81d299ac

Incidentoj en Valencilando

 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143230/20130911/videos-participants-via-catalana.html

La rajtigo estis petita en Valencilando nur kelkaj kilometroj norde kaj aliloke punktoj,kaj tiu rajtigo  tre malfaciligis la Popola Partio (dekstre  orientita kun eĉ faŝistoj sektoroj),  la delegacio de la hispana registaro kaj polico, en la mezuro ke komence estis malpermesita en la lasta minuto kaj nur rajtigitaj juĝa decido.

La kataluna Vojo estis grandega sukceso en ĉeestantaro. Unu incidento okazis en Valencilando, kie estis pluraj arestoj malantauxaj polico disvolviĝo:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143195/20130911/lopez-tena-tinent-coronel-ens-deixat-passar-ens-detenir.html.

Internacie, jen ligilopri tio:

http://newsnetscotland.com/index.php/scottish-news/7991-madrid-bans-pro-catalan-demo-in-valencia

Ĉia ankaû enValencilando estis grandega sukceso:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143273/20130911/video-muixeranga-segadors-donen-ma-vinaros.html

Êc la hispanoparolantaj ĵurnaloj:

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/12/5000-valencianos-unen-cadena-levantar/1031852.html

Ankaû internaciaj ligiloj:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143079/20130911/via-catalana-premsa-internacional.html