Saluta mesaĝo al Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) okaze de ĝia 86a Kongreso

logo_FSMlogo_cos_rodo

Gekamaradoj de SAT,

Antaŭ ĉio ni sendas al vi grandan saluton revolucieman de la Kataluna Landaro, kaj ni deziras al vi, ke ĉi tiu 86a Kongreso estu tre profita por via organizaĵo, por la internacia lingvo kaj por la aro de la laborista movado. En la dua loko, ni bedaŭras ne povi ĉeesti, ĉar tre plaĉus al ni ĝui kun vi ĉiuj tiel apartan momenton, partopreni spertojn kaj starigi ligojn pli daŭraj cele al la estonteco.

Coordinadora Obrera Sindical (Sindikata Laborista Kunordigantaro, COS) partoprenas kun SAT la celon de mondo sen sociaj klasoj, kun socio konsistanta el la liberaj kaj egalrajtaj produktantoj, kie finfine la emancipo de la laboristoj estos tasko de la laboristoj mem.

Nia sindikato subtenas la lukton por neŭtrala universala lingvo, neŭtrala solvo al la neceso de komuniko inter iuj ajn lingvanoj, sen ia lingva imperiismo. Tial, en nia 8a Kongreso ni interkonsentis impulsi la instruadon de Esperanto. En ĉi tiu linio, ni publikigis katalunlingvan Esperantan gramatikon por komencantoj, kiu jam havis du eldonojn. Ni kredas, ke Esperanto devas esti la komunikilo inter la organizaĵoj vere batalantaj por superi la kapitalisman socion.

COS favoras la internacieman solidarecon, la proletan internaciismon kaj la defendon de la senŝtataj nacioj, ĉar ni konsideras, ke klasliberigo kaj naciliberigo estas nedisigeble ligitaj en la ĉirkaŭaĵo de la klasa superrego. La lukto por superi la kapitalismon kaj la patriarkan reĝimon estas eĉ pli malfacila por popolo kiel la kataluna, sen instituciaj iloj kaj super kiu ŝvebas konstanta minaco.

La lukto estas la ununura vojo!

Ricevu fratan, internacieman kaj klaskonscian saluton!

Kataluna Landaro, la 27an de julio de 2013

Laborkampo pri Internaciaj Rilatoj
Coordinadora Obrera Sindical

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: