Kolektivista Rondo

Laborista-Popola Klubejo de Valencio


Komenti

FAŜISTA FLUTISTO TRAIRAS EŬROPON

 

Kelkaj precedentoj de la nuna situacio de la laborista klaso en Eŭropo

La laborista klaso, en Eŭropo kiel en la tuta mondo, estas alkonformigita de esenca negativa faktoro: ĝi ne posedas perspektivon de ŝanĝo de socio-modelo kaj ne konsideras superacion de kapitalismo: mallonge, ĝi ne havas eniĝigitan revolucian alternativon al la kapitalismo. Ĝi estas heredaĵo  de la nesufiĉeco de tiu “unua sturmo de la proletaro al burĝa potenco”, kiu ne sukcesis formi socialistan socion, ĉar tuj ĝi deturnis en  stalinista diktaturo kaj, kelkaj jardekoj poŝte, ĝi alvenis al liberala okcidenta kapitalismo.

Sed komuna trajto en Eŭropo estas: grandaj tavoloj de la laborista klaso k de la malgranda burĝaro spertas profundan malsekurecon kaj malkontentecon por la evoluo de la socia vivo. Efektive: en okcidenta Eŭropo ekzistis relativa disvolvo de sociaj politikoj. Ĝi estis produktita esence de la burĝa temo al la revolucio kaj al laborista lukto; sed ekde la fino de la jaroj 80 de la pasinta jarcento kaj aparte en tiu lasta jardeko, okazis progresiva perdo de la vivnivelo de la laborista klaso, kune al proletigado de grandaj sociaj tavoloj de la malgranda burĝaro. Kaj en orienta Eŭropo ekzistas malsekureco fronte al vorema kapitalismo, kiu minacas la bazajn vivkondiĉojn.

Aliflanke, la krizoj de la kapitalismo, kiuj ripetas pli kaj pli rapide ekde la 70 jaroj de la pasinta jardeko, detruis en okcidenta Eŭropo la fidon en “surogatoj” de socialista revolucio: la konfido en “socialistaj” aŭ stalinistaj partioj kiel protekto kontraŭ la kapitalismo. Cetere, ekde la sinkado de la ŝtat-kapitalismo en la orienta Eŭropo, la premo de la burĝaro akcelis la konverton de la “socialistaj” aŭ socialdemokrataj partioj en iaj nov-liberalaj kaj “maldekstraj” partioj.

En tiu situacio okazas la ekonomia krizo de 2008. Tiu provokis altiĝon de senlaboreco kaj malriĉecon de laborista klaso kaj de la malgranda burĝaro. La socialdemokrata-stalinista alternativo intensigis la evidentecon , ke ĝi estis malkapabla por strukturi adekvatan respondon. Ankoraŭ pli malbona: oni vidis klare , ke ĝi faris politikojn , kiuj favoris la burĝaron kaj faligis sur la laborista klaso  la tutan pezon de la krizo.  Sekve, intensiĝis la frustriĝo rilate al konfido de la socialdemokratismo – stalinismo por surpreni defendon de la laborista klaso kaj pligrandigi liajn sociajn konkerojn; do, ĝi aperis kiel komplico de la  generala paŭpereco de la laborista klaso.

Sekve, jena perspektivo aperas al grandaj sociaj tavoloj: ne “aspiri al gajno per ŝanĝo al kapitalismo”, sed “ne malplibonigi la nunajn vivkondiĉojn – ne perdi privilegiojn “ . Do, multaj homoj serĉas solvojn por sin protekti politike kaj ili restas al arbitro de tiaj politikaj spegulantoj de la burĝaro, kiel la neofaŝistaj partioj, kiuj defendas ksenofobion, naziismo kaj aliaj elementoj de la kapitalista barbareco. Tiel, kun la fino , ke almenaŭ tiuj politikaj grupoj protektis ilin de perdi la “privilegiojn” materiaj kaj ideologiaj, kiujn ankoraŭ ili konservas, inkludanta la delirojn de grandeco.

La ideologia inĝenieristiko de la burĝaro

La eŭropa burĝaro iom-post-iom solidigis sistemon de politika teatraĵo, kie partioj kaj sindikatoj ludas spektaklon kun dekstro, centro, social-demokrateco,”komunismo” , sindikatismo ruĝa ka flava. Perspektivo de superado al kapitalismo kaj iliaj hororoj, ĉiu tago pli evidenta,estas la granda forestanta de la tuta tragikomedio politika , per kiu la Eŭropa-burĝaro kontrolas la politikan evoluon kaj la konservon de sia reala potenco. Nur minoritataj movadoj, sindikataj kaj politikaj eskapas de tiu taksado

Al Eŭropa proletaro nur restas la rolo de pasiva spektanto por vidi kiel tiuj “grandaj saĝoj” de la politiko pli malbonigas la vivkondiĉojn de la laboristoj, dum ĝi ŝajnas, ke ili fere batalas por “la komuna bono de la civitanoj”

La “reprezenta demokrateco” baziĝas je la politikaj partioj kaj balotoj proksimume po 4 jaroj. La socio -ekonomiaj fortoj de la burĝaro (financaj kaj industriaj prem-grupoj, alta funkciularo de la ŝtato) uzas la politikajn partiojn por kontroli la ŝtatan potencon: la leĝoj (leĝa potenco), la estraron (aganta potenco) kaj la leĝan aplikadon (juĝa potenco). Por konservi tiun potencon, kadre de la reprezenta demokrateco, ĝi bezonas voĉojn. Kaj por havi voĉojn, ĝi bezonas konvinki la voĉdonantojn pri, ke ili devas elteni fortojn, kiuj agas kontraŭ ili.

Sed fari, ke la voĉdonantoj voĉdonos kontraŭ iliaj interesoj ne estas facila afero. Iu politika partio, kiu inkludus en ĝian programon tiujn normojn, kiujn la burĝaj ekonomiaj fortoj trudas, certe ne allogus la proletajn voĉdonantojn. Por tio oni bezonas ideologiajn erojn, kiuj sugestas la voĉdonantojn; oni bezonas krei “allogilojn” : estaĵoj miraĝaj, foje delirajn, sed ligitaj a la timoj kaj deziroj de la homaj amasoj, por obteni ties voĉojn kontraŭ ties klasaj sociaj interesoj. Ĝi eblas kun certa facileco pro, ni ripetas, manko de politika projekto de ŝanĝo, kiu la homaj amasoj akceptas kiel ebleco. Antaŭ ol ricevi la ideologian atakon de la burĝaro, la laboristo kutime jam estas komforta pri partoprenado en ludo, kiu ne konsideras ŝanĝi la ekzistantan politikan socian sistemon

Jen la politika inĝeniera scienco de la burĝaro igas materie en unu aŭ kelkaj “flutistoj de Hamelino”, kiuj ludas muzikon, ke la aŭdantaj jam estas inklinigitaj pri aŭskultado, por konduki la homojn, kiel la infanoj de la rakonto, al dronado, voĉdona en tiu ĉi kazo. La burĝaro, post akiro de la voĉoj kaj prenanta la proletaro pozicion de submetiĝo rilate al trudadoj de la kapitalismo, facile puŝos ĝisekstreme ĝian socio-laboran ekspluatadon.

Ksenofobio, naciismo i regna grandeco kiel allogiloj ideologiaj en Eŭropo.

Kiel antaŭe ni rimarkis, en Eŭropo, kiel en multaj aliaj lokoj, okazas tio, ke la burĝaj partioj posedas ideologiajn “allogilojn”, kiuj rilatas al timoj aŭ fantazioj de homaj amasoj, kaj kiuj adaptiĝas al loko kaj momento tre taksite, ĉar la burĝaro, kiu multe riskas en la afero, estas faka pri tio.

Por analizi tiujn “allogilojn” en la aktuala kunteksto, ni konsideras unue la ksenofobion. Vere, la alveno de elmigrantoj faras bonon al la burĝaro, ĉar tio permesas al ĝi havi laboristojn pli malmultekostajn kaj obeemajn, kaj teni la aŭtoktonajn laboristojn pli prematajn. Krome, tio permesas kompensi la malgrandan naskiĝ-indicon de tiu aŭtoktona loĝantaro. La ksenofobaj pozicioj de la ekstrem-dekstra, dekstra kaj centro-dekstraj partioj konstituas ideologian logfajfilon por tavoloj de la loĝantaro, kiuj sentas sin minacitaj kaj damaĝitaj por la krizo, kaj kiuj ne havas postulajn perspektivojn kontraŭ la kapitalismo. Tamen, se la ksenofobio estos uzanta por premi pli la proletaron kaj forlasi ĝin de la klasbatalo, la burĝaro bonvenigas la ksenofobion.

 
Konsideru, ekzemple, la kazo de Hungarujo: tie, la nov-faŝistaj partioj posedas ideologion 
ege kontraŭ-elmigrado. Tamen, elmigrado ne ekzistas praktike en Hungarujo! . 
La objektiva situacio estas :ekzistas ja elmigrado de laboristoj hungaraj ĝis aliaj landoj
de EU; eĉ ĝi havas foje tagan karakteron. La ksenofobio kune al trompaĵo pri la realeco de la
 kapitalismo, kiu blindumis al multaj homoj en la landoj de la pasinta ŝtato-kapitalismo de la
Orient-Eŭropo , kondukis partion ksenofoban kaj aŭtoritatistan al potenco. Kaj kion tiu 
potenco faras, krome ol anti-elmigrada teatraĵo?. Por demando de la grandaj multi-naciaj 
firmaoj, kiuj agas en Hungarujo, tiu registaro dekretas leĝon, kiu portas la
laborkondiĉojn al la limoj: praktika perforto de labori 400 ekstra-horoj jare, kaj limo de 
prokrasto en pagado de ĝi de 36 monatoj. Vere "leĝo de sklavismo", kiel la
hungaroj konsciantaj ,kiuj manifestas, baptis ĝin. Ni kontemplas ĉi tiujn manifestaciojn kun 
espero. Io simila okazas en Pollando.
Malgraŭ, ke tio povas surprizi multajn, la situacio en Aŭstrio estas simila, en tiu ĉi senso, al la 
antaŭe priskribita. Ankoraŭ la burĝaro havas ĉi tie, kiel protagonisto, partion 
ekstrem-dekstrulan, vere, de tradicio rekte naziista. Kaj dum la burĝaro flatas la orelojn de la 
amasoj, kiuj esperas aŭskulti precize tian muzikon, ĝi postulas labor-kondiĉojn kiel ia 
sklavismo, tre similaj al tiuj antaŭe nomataj de Hungarujo. Bonŝance ni rimarkas tie fortajn
 kaj promesplenajn movadojn.

La kazo de Italujo, ene de ĝia komplekseco, estas ankaŭ simila, ankoraŭ , ke ĝi ne alvenas tiel for en la ekonomia sklaveco . Ĉi tie tiu politika forto ( kiu agas kiel primma donna de la politika opereto) miksas ksenofobion kaj ian mussolininan naciismon, kiu starigas danĝeran koktelon, kiu havas malbonan perspektivon por la itala proletaro. La konfuza situacio de la socia lukto estas ankoraŭ for de manifestado de proletaj pozicioj

En Francio, kie la asociaj laboristaj movadoj havas amplekson pli grandan ol en multaj aliaj lokoj, la politikan ĉefrolecon havas partio nov-liberala, kontrolita nepre por nov-faŝista partio. La lastaj postulaj movadoj, objektive kaŭzita por klasbatalo, montras rimarkindan ideologian konfuzon; ni vidas tie miksitaj unuflanke la postulojn kontraŭ la mizeraj viv-kondiĉoj kaj aliflanke politikajn poziciojn naciistajn kaj ksenofobajn. Ni observas tie kreskantan implikadon kun pozicioj pli de laborista klaso, kiuj donas bonan impreson al ni. Ni esperas , ke la lukto starigos pozicioj proletajn koherajn.

En la Unuigita Regno, la "breksito" estas klara ekzemplo de fuĝo de la realo, postkuranta 
deliran iluzion, en tiu ĉi kazo, la regna grandeco de Anglio. Ne estas facile trovi kialojn de
grava pezo , pri kiuj interesoj de la brita burĝaro estas favoritaj per la eliro de Eŭropa Unio. 
Sed estas facile trovi ekonomian kialon al ksenofobio de kelkaj sektoroj de la laborista klaso 
kaj de la malgranda burĝaro, kiuj taksas la konkurencon de orientaj eŭropanoj kiel la kaŭzo de 
ties ekonomiaj problemoj. Denove, anstataŭ batali por ŝanĝi la socion kontraŭ la burĝa 
potenco, oni agas kontraŭ tiuj, kiuj, premataj por la ekonomia krizo de ilia lando, estas puŝita
 al elmigrado. Ankaŭ estas facile rimarki tie la nostalgiajn delirojn de riĉuloj kaj olduloj kiel 
kialoj de multaj anoj de tiu movado. 
Rilate al Hispana Ŝtato: ankaŭ tiuj muzikoj, kiuj celas altiri la voĉdonantojn ĝis solvoj 
ekstreme reakciajn , kaj kiuj ignoras la konfliktojn kun la burĝaro, trafas la hispanan ŝtaton.
Ni trovas ĉi tie la faŝistan nacian katolikismon, kiu ĉiam estis viva, dum tiu "transiro" ekde
 la "frankista" diktaturo. Ĝi montriĝas en tri partioj, kiuj formas la hispanan dekstron, kiu oni 
povas nomigi, sen troigo, kiel novfaŝisto. Eĉ ni trovas tie mensogan mesaĝon, kiu fontas el
 Eklesio decida al ne perdi socian influon. La kataluna dekstro, siaflanke, montras
 naciismon, kiu kaŝas furiozan agresemon al vivkondiĉoj de la laborista klaso, kaj kreas
 grandan dividon kun la aliaj komunumoj , kiuj kunhavas la saman katalunan lingvon.
Preter la trompaĵo

La novfaŝistaj partioj, finfine, oferas la saman ekonomian modelon ol la konservativa dekstro;  liberalismo , kiu nur faras bonon al granda kapitalo; aliĝo al
tradiciaj valoroj kaj  pliintensigita “patriotismo”: ili ne alportas iun ajn plibonecon
al ekonomia situacio de la laborista klaso, sed pli vere, la  malon.

Ni rimarku, ke la novfaŝismo, male al faŝismo, ne kontraŭas kiel ĉefa malamiko la proletan 
movadon, ĉar tiu ĉi ne estas perceptita kiel tuja minaco; sed tre sekure, ĝi atakos en Eŭropo,
kiel fakte ĝi jam faras en aliaj lokoj kiel Brazilo, la proletajn organizojn. Tiaj faŝistaj 
movadoj atakas ĉion, kio povas enhavi iun ajn ĝermon de revolucia ŝanĝo, inkludante la 
minimumajn formalajn burĝajn liberojn. 
Multaj homoj, kiuj sekvas la muzikojn de tiu ĉi Hamelina flutisto, kiu la eŭropa
burĝaro pagas, malkovros tion, kio la novfaŝismo solvas nenion al ili , kaj kio, per subteno al
 ĝi, vere ili agas kontraŭ iliaj interesoj. Kiam tiuj , kiuj iras post la iluzio de la ekstrem-dekstro, 
ekkomprenis tion, kio ĝi ne estas iu solvo por iliaj problemoj, eble ili estos akceptemaj al
 revolucia perspektivo. La reago de la laboristoj hungaraj kaj aŭstraj estas parte ekzemplo 
el ĝi.
 
Sed al kelkaj aliaj homoj, la muziko de la flutisto ne trompas pli ol ili volas esti
trompitaj. Ene de tiuj ekzistas multa de kapitulaco de la propraj klasaj interesoj kaj de adopto 
de pozicio de submetado antaŭ la burĝaro, kiel dirante: "burĝoj: ni lasu , ke vi eksplodu ,
kiom vi volas sed vi konservu niajn viv-kondiĉojn" 
La konscianta proletaro, tamen, devas batali kontraŭ ĉia mistifiko kaj starigi solidan
 alternativon, teorie kaj praktike, por montri al eŭropa proletaro la vojon por superi la
kapitalistan barbarecon. Ni bezonas organizaĵojn , kiuj defendas la proletan perspektivon en
 la tereno de la klasbatalo. Ni bezonas asembleajn entojn , kiuj defendas al loka nivelo la 
laboristan demokratecon, kie tiuj organizaĵoj povas ekzerci rolon de politikaj klarigiloj. 
La ekagado de tiuj asembleaj entoj, animitaj per la perspektivo de la superado de la 
kapitalismo, estas tiu , kiu vere povas disbati tion, ekde la novfaŝismo al ekstrem-liberalismo
kaj al la sirenaj kantoj de la burĝa reformismo. 


Nia perspektivo estas eŭropa respubliko de laboristaj konsilioj !


 
 
 


Komenti

INTERNACIEMA KOLEKTIVISTA CIRKLO FUNDA DEKLARO

Funda Deklaro

INTERNACIEMA KOLEKTIVISTA CIRKLO

Internaciema Kolektivista cirklo (IKC) estas projekto de politika grupo starigita kun la celo progresi en la teorio kaj praktiko de la konstruado de revoluciema laborista organizaĵo, kiu batalu por fini la kapitalisman barbarecon kaj alveni al ne klasa kaj socialista socio. Kadre de tio, ni defendas socian modelon bazitan en la laborista demokrateco de la laboristaj konsilioj, en solidareco kaj proleta internaciismo, kie neniam okazos denove iu ajn diskriminacio por kialoj ekonomiaj, seksaj aŭ seksa orientaĵo, de etna, kulturo aŭ aliaj originoj. En tia projekto havas esencan gravecon la konstruado de laborista internaciista kaj revoluciema organizaĵo.

La politikaj pozicioj adoptitaj de ni baziĝas en la materiista, dialektika kaj sciencista analizo kaj en la historiaj revoluciaj spertoj; sekve, en marksismo. Ni ne kredas en iun ajn devigata ortodokso sed en la riĉeco de la racia kaj libera penso kiu kreskas kaj disvolviĝas kun la demokrata diskuto inter egalaj homoj. Tiel tiuj homoj povas trovi komunan komprenon de la realeco kaj unuecon de agado por ĝin transformi. La debato inter egalaj homoj postulas la individuan klopodon de la klerigada laboro.

La sekvaj pozicioj de ĝenerala programa nivelo unuiĝas nin:

1 Proletaro kaj burĝaro. La skribita historio de la tuta ĝisnuna socio estas la historioj de klasbataloj. Tiu klasbatalo ne estas eliminita per la kapitalismo. En la nuna imperiista fazo de la kapitalismo, klasaj antagonismoj estas simpligitaj en du grandaj malamikaj kampoj: proletaro kaj burĝaro. La burĝaro havas proprieton de produktaj rimedoj, distribuadaj rimedoj kaj de morta – riĉeco de la tuta socio; la alia klaso, la proletaro, nur posedas sian laborforton, ne malhaveblan por la vivo, renoviĝo kaj grandigo de tiu ĉi riĉeco.

Sekvas el tio ke la nura socia klaso kiu povas faligi la kapitalismon estas la proletaro. Tiu ĉi konsistas sociologia de laboristoj kiuj ne havas proprieton de produkt-rimedoj, senlaboruloj kaj emeritoj. La proletaro kaj burĝaro frontas en konstanta klasbatalo.

2 Klaso kaj partio: La proletaro bezonas konscion de ekspluatado por igi protagoniston de socia ŝanĝo. La klasbatalo, la organizaĵo kaj la klaskonscio estas tri nesepareblaj elementoj kiuj nutriĝas inter ili kaj kreas kondiĉojn por ke la laborista klaso estri la konstruadon de nova socio

Nur profunda socia movado povas ŝanĝi la kapitalismon: la triumfanta proletaro transformita en estra klaso en proceso de ĉia klaso – malapero. Por la sperto, la pripenso kaj la teorio, ni scias, ke la ekzistado de revoluciemaj politikaj organizaĵoj havante klaraj strategiaj kaj taktikaj prezentoj, laborante ene de amas – organizaĵoj de la klaso (sindikatoj kaj laboristaj konsilioj, ĝenerale dirante), estas decidaj en lukto por la socia ŝanĝo. Iu partio ne povas anstataŭi la klason; sed la klaso ne povas alfronti tial konscian taskon, individue kaj kolektive, sen partioj aŭ revoluciaj organizaĵoj. Tiuj organizaĵoj devas alporti kolektivan inteligenton por analizi politikan realecon, por starigi la batala-programon kaj la politikajn poziciojn, por lerni de la propra kaj historia sperto kaj direkti la partiajn luktojn al fina celo de la pova preno de la proletaro.

Partioj kaj klaso – organizaĵoj devas havi strukturon kaj valorojn kiuj konfiguros kaj atentigos tiujn de la socio kiun ni celas, sed devas ebligi nin por respondi al konkretaj bezonoj de la aparta evoluo de ĉiu laborista klaso kaj de ĉiu ŝtato. La revoluciema partio ne estas la estonta socio, estas ilo de lukto kontraŭ la burĝaro kaj ties ŝtato, nun kaj ĉi tie.

3 ● Jen la ĝeneralan perspektivon de la estonta socio kiun ni celas konstrui : socialismo bazita en laborista demokratio, en laboristaj konsilioj, elektitaj kaj eksigeblaj ĉiumomente. Temas, do, pri tutmonda respubliko de laboristaj konsilioj, kiu estos komplete male al monstro de la naciaj stalinistaj kaj popolaĉaj diktaturoj kiuj estas malpurigita la socialista vorto tra la tuta XX-a jarcento kaj ankaŭ la XXI-a.

4 ● La laborista konsilista demokratio, kiun ni konsideras kiel socia projekto, havos internan strukturon vere demokrata. Ĝi havos liberon je esprimo, kritiko, frakcio, partio, ktp.,  por la proletaro. Samtempe, ĝi tenos unuecon de agado inter ĝiaj partoj, aparte necesan en la ekonomia nivelo kaj en la lukto por sin defendi de la malamikaj klasoj. Ni nin aparte firmigas pri la historiaj spertoj de la Pariza Komunumo (1871), de la povo de sovetoj en la rusa revolucio (1917) kaj de la povo de la komitatoj en la revolucia situacio en la hispana ŝtato (1936).

5 Ŝtato. Kapitalista ŝtato estas produkto de evoluo de praformoj de ŝtatoj kiuj protektis la socion de klasoj: la sklavismaj kaj feŭdismaj ŝtatoj. La ŝtato aperas kune al la klaso socio, frukto de evoluo de socia disvolviĝo ene de primitiva komunismo. La kapitalista ŝtato aŭ simple la nuna ŝtato, estas organizaĵo kiu la burĝaro uzas por garantii, ke la socio funkciu en ĝia profito. La burĝaro kontrolas leĝan povon, kiu igas leĝojn; agantan povon, kiu mastrumas rimedojn kaj socian perforton; kaj juĝan povon, kiu subpremas leĝajn malobservojn. Tiu ĉi, sub masko de zorgado pri bonfarto de la tuta socio. Krome, monopolo de perforto estas esenco de la ŝtato. Jen tiaj ekstremaj iloj kiuj garantias tenadon de la burĝa ordo kaj privilegiojn de la superreganta klaso estas subpremantaj fortoj (policistoj kaj similaj) kaj armeo. La socio kiun ni deziras krei, malaperigos, kune al sociaj klasoj, tiun subpremantan strukturon, liberanta la socia mastrumado de sia trajto de ilo de subpremado de klaso sub alia.

6 Kolektivismo estas vorto kiun niaj avoj – en granda parto de la hispana ŝtato – donis al kolektiva mastrumado per laborista demokratia reĝimo, de kampoj, fabrikoj kaj ĉiaj firmaoj, kiuj estis alproprigitaj de la tiama burĝaro dum la revolucia procezo, inter 1936-37. La domo estis alproprigita de siaj posedantoj

Por ni, Kolektivismo, en larĝa senco de la vorto, estas socia-politika strukturo bazita en la povo de federitaj laboristaj konsilioj, kiuj starigas leĝojn kaj decidojn de registraro, bazitaj en laborista demokrateco kaj dotitaj de sistemo de ekonomia sistemo de planado kaj distribuado.

La vorto kolektivismo, en strikta senco, nomigas proponon de nova produkta organizaĵo kiu sekurigos ekonomian funkciadon de la socio laŭ bazo de malapero de la privata proprieto de la produkto – rimedoj. Ĝi funkcios per laborejoj estritaj de la propraj laboristoj kaj starigos demokrate ekonomian kaj strategian planadon por kovri verajn necesojn de la loĝantaro.

Temas pri sistemo kiu inkludos manierojn de produktoj kaj servoj distribuado kiu iros ekde senpageco ĝis taksado per averaĝa ĥoro de laboro, kaj kondukos la socion al vera komunismo, kie de ĉiu oni ricevas laŭ siaj eblecoj kaj al ĉiu oni donas laŭ iliaj necesoj kaj bezonoj.

Kolektivismo estas, do, alia maniero de nomigi socialismon, kiu havas tiun avantaĝon de eviti konfuzaĵojn kun reformemaj tendencoj, adaptitaj al kapitalismo (socia demokrateco, stalinismo kaj ĉiu iliaj variantoj.)

7 Internaciismo. Nia politika, socia kaj ekonomia celo estas tutmonda, kiel la proletaro kaj la kapitalismo mem. Ni asertas principon de unueco kaj solidareco de la proletaro supren ĉiuj limoj kaj interesoj de iu ajn parto de burĝaro de iu ajn lando. Sekve, ni defendas la neceson de internacia revoluciema organizaĵo kiu zorgu pri kondiĉoj por kunordigi kaj direkti la revolucion al tutmonda skalo.

Ni nin firmigas heredantojn de la teoriaj akiraĵoj kaj de la revoluciema sperto de laboristaj Internacioj antaŭ ilia malapero (la unua) aŭ degenero. (Ĉiuj aliaj).

Nia internaciismo pelas nin al inkludi en nia programo defendon de neŭtra internacia lingvo (momente, Esperanto) kaj ĝin potencigi en ĉiuj lokaj, naciaj kaj internaciaj grupiĝoj.

8 Nacioj kaj naciismo Nacioj estas produkto de la historia evoluo. Ĉe kapitalismo, ili estis bazo por fondi ŝtatojn, povo – estaĵojn de la aŭtoktona kapitalista klaso. Tiuj ĉi ŝtatoj estas subpremanta kaj subpremas naciojn subprematajn aŭ najbarajn. Lukto kontraŭ tiun ĉi subpremon havas aspekton ege problema por la proletoj de ambaŭ, nacio subpremanta kaj nacio subpremata; ĉar ĝi povas kontraŭmeti kaj dividi tiujn proletojn. Do, oni necesas zorge enkadrigi tiun lukton kontraŭ la nacia subpremo, ene de ĝenerala formulado de proleta internaciismo kaj klasa sendependeco rilate al ambaŭ burĝaroj.

Naciismo estas aparta malbona en subpremantaj nacioj, kiuj ĝin uzas per doni inter klasajn formuladojn al ilia lukto ekspansiisma, predanta kaj defendanta de privilegioj. Sed ankaŭ estas aparta trompista kaj kontraŭa al proletaj interesoj la naciismo de la subpremata nacio; per tiu ideologio, la burĝaro provas konstrui inter klasan fronton, kiu ĉiam finas favore al politikaj celoj de la burĝaro de la subpremata nacio, aŭ de la subpremanta, aŭ de ambaŭ, sed neniam favore al proletaro nek la aliaj laboristaj klasoj.

9 Sendependeco de klaso. Historiaj spertoj pruvas, ke ĉiaj inter klasaj formuladoj kondukas al rezigno de la propraj celoj de la laborista klaso kaj, sekve, al tenado de la burĝa ordo. Klaso kiu devas fari la revolucion kaj konstrui la novan socion estas la proletaro, trenanta malantaŭe sin aliaj laboristaj klasoj kaj subpremataj sociaj sektoroj. Ni neniam povas forgesi, ke la burĝaro, laŭ difino de ties ekonomia kaj socia pozicio, estas ĉiam malamiko de la proletaro. En ĝeneralaj temoj kiuj povas koncerni “la tutan socion” (Ekz. subpremado de naciaj kulturoj, de virinoj, rasismo, planeda detruado…), ekzistas ĉiam du respondoj diferenciitaj laŭ klaso kaj tiuj respondoj estas antagonismaj.

Sendependeco de klaso ĉiam havas kiel necesa komplemento defendon de la sendependeco de ĉiuj laboristaj organizaĵoj rilate al ŝtato aŭ iun ajn estaĵo ligita al interesoj de kapitalo, inkludinte aparte religiaj institucioj. Alie, la movado estas integrita al la burĝa ŝtato. Tra gravulaj anoj, financado, ideologio mem, ktp., la burĝaro restarigas la movadon kaj nuligas la lukton. Tiu baza principo estis historie konfirmita multfoje.

 1. Programo kaj agado. Agado de grupo en sia tuja medio (ĉe la teritorio de la burĝa ŝtato kie troviĝas) estas konformigita de la lokaj kaj historiaj apartaj cirkonstancoj. Ĝusta agado de iu proleta organizaĵo devas baziĝi en dialektika analizo de tiuj cirkonstancoj (ekonomiaj, politikaj, sociaj, lukto kaj rilatoj inter la klasoj, ktp.). Tiu analizo starigita, la programo inkludos koherajn proponojn; kiuj, bazinte en la konscio kaj nunaj bezonoj de la laborista klaso, helpos homojn por trovi vojon inter iliaj depostuloj kaj la programo de la socialista revolucio kiu devos realigi kiam konkeros la povon.

La bazaj linioj de tiuj depostuloj inkludos: dividon de laboro per labortempo redukto sen salajro malkresko, ĝis malapero de la senlaboro ; eksproprietigo sub laborista kontrolo de strategiaj elementoj de funkciado de la kapitalista ekonomio; forigo de ĉiu subpremanta leĝaro kaj ĉiu limigado de la demokrataj rajtoj de laboristoj kaj popoloj; malfondo de la subpremantaj fortoj…

Nia programa agado defendos luktajn kaj organizaĵajn rimedojn kiuj kreskigos la demokratan kontrolon de la klaso sur ĝia propra movado kaj utilos por kontraŭstari iun ajn agadon de la burĝaj organizaĵoj aŭ la politikaj kaj sindikataj aparatoj kiuj estas iliaj komplicoj, kiuj senĉese trompas, disigas kaj paralizas la proletan movadon.

Tiuj rimedoj esence estas: preferan potencadon de la organizado de luktoj ekde asembleoj memregantaj de laboristoj, kiuj elektas revokeblajn delegitojn por kontroli ĉiuj interkonsentoj kaj malarmi regadon de ĉiaj reakciaj sindikaj burokrataroj. Tio estas, unuecaj komitatoj de fabriko kiuj agos kiel laborista kontrolo; kiel internacia kunordigado de luktoj; kiel subteno al kolektivismaj iniciativoj, ktp.

Resume, ni estas engaĝitaj en konstruado de tia nova revoluciema organizaĵo kie unueco de teorio kaj praktiko kapabligos starigi nacian kaj internacian programon de agado

Ni grupiĝu en rond’,

Kaj la Internacio

Triumfu en tutmond’ !

La dudek – kvinan Februaro 2018


Komenti

Libereco por Shen Meng Yu!

Libereco por Shen Meng Yu

Faktoj

De meza majo 2018 , laboristoj en fabriko por veldilo “JiaShi” (Jasic Technology) intencis organizi laboristan sindikaton por plibonigi sian laborkondiĉon. La fabriko situas en laborist-batalema urbo Shenzheng, najbara urbo de Honkongo, suda Ĉinio.

Laǔ laboristoj, la laborkondiĉoj ege malpliboniĝis. Salajrojn, socia sekureco kaj helpo al loĝado estas tranĉitaj. Normojn de laboroj (produktiveco) estas ŝanĝitaj sen akordo. Laboristoj diras ke la firmao traktas ilin “ kiel sklavoj”

En Popola Respubliko de Ĉinio oni nur rajtas havi sindikatan aktivaĵon ene de la Ofica Sindikato.

De meza julio la kompanio ‘JiaShi’ reagas per maldungo kaj perforto de aktivuloj. Ankaŭ polico subpremas la laboristojn perforte kaj areste. Post la daŭro de luktoj kaj subpremoj, en la 27ª de julio polico arestis 29 laboristojn kaj studentojn kaj kruele traktis ilin en la policejo. En la 29ª de julio studentoj tra la Ĉinio, ekz. de Pekina universitato, Ĉina popola universitato, Nanjing universitato lanĉis alvokon kontraŭ subpremo. Pro tio la movado disvastiĝas.

 

Bildo. Laboristoj de Jasik Technology.

Unu el gvidantoj de la batalo, Shen Meng Yu elektis vojon kiel laboristo post la magistro en Zhongshan universitato. Nokte en la 11ª de aŭgusto, neidentifitaj viroj forkondukis ŝin. Ŝi nun perdiĝas. Oni pensas ke ŝi estas en la stato de deviga malapero.

Bildo. Shen Meng Yu montras dokumenton

 

CHINIO3

Bildo. Grupo de Jhasi laboristaj subtenantoj en apartamento de Huizhou, nepre Shenzhen, Guangdong provinco, Ĉinio je la 23 Augŭsto 2018. REUTERS/Sue-Lin Wong.

Poste, (Vendredo la 24 Aŭg.) la poliĉo perforte eniris tiun lokalon kiam ene estis proksimume 50 homoj.(Reuters)

Tiu laborista movado ne estas izolita, sed rilatas al multaj strikoj kaj laboristaj movadoj kiuj okazis ekde jaro 2000 kaj pli ofte ekde 2015 ĝis nun. Oni povas mencii, ekzemple, la strikojn en Honda en 2010. Tiu rilatas al mizeraj laborkondiĉoj de la laborista klaso en Ĉinio, kiuj freŝe malplibonigis por la agado de la registaro.

Danĝeroj kaj perspektivoj

Tiaj movadoj estas foje subtenata de enlandaj maoistaj organizaĵoj. Tiuj ĉi estas la nura opozicio tolerata de la ĉina registaro. Tiu opozicio trovas eĥon ene de parto de la popolo por nostalgio de la ŝtateca ekonomio kaj por iliaj egalemaj proklamoj

Sed maoismo estas ja varianto de stalinismo, mistifiko de la marksismo, kiu, ekde 1920 pravigas ĉiajn kunlaboradojn kun la nacia burĝaro en nomo de la demokrataj revolucioj kaj la kontraŭ-koloniista lukto, kaj aganta tutmonde kontraŭ la proleta revolucio.Ni memoru ke Mao foie kunlaboris kun la burĝara kaj naciista Kuonmintang kontraŭ la ĉina proletaro; ke Mao, poste al sia alproprigo de la potenco, – falanta la burĝa ŝtato samtempe al la retreto de la japanaj okupaciaj fortoj – organizis burokratan kaj polican ŝtaton kiu estis simila al tiu de Stalino en Rusujo, kien, malgraŭ ke la burĝaro estis sen-proprigita kaj la ekonomio estis planita, la proletaro ne havis la potencon kaj nun malmultajn rajtojn.

Ĉina burokrataro estis fakte dum jardekoj en la tranĉeo de la rusa burokrataro kaj la internacia burĝaro, kaj pravigis multajn decidojn kontraŭ la Proletaro sub la flago de “marksismo-leninismo” kaj de la “penso de Mao Tse-Tung” : la subpremadon de la germanaj laboristoj dum 1953; de la hungaraj laboristoj dum 1956; la direktivon al PKI de kapitulaci al indonezia burĝaro en1965; la viziton al Niksono dum la egaj bombardoj de Vietnamo, Laoso, Kambodjo dum 1972, ktp.

Ankoraŭ pli: la terura diktaturo kiu estis konstruita sub la maoisma ideologio, decidis en 1992 la reeniron de Ĉinio al internacia kapitalista ekonomio, tenanta la ĉinan proletaron sen ia libereco de organizo, esprimo, kunigo, ktp., por sin defendi de la ekspluatado. La maoismo estas, do, unua de la pli gravaj kaŭzoj de la nuna situacio en Ĉinio.

Eblas, ke la “maoistaj” organizaĵoj intencos regi tiun komenciĝantan laboristan movadon, por gajni politikajn poziciojn, kiuj estis perditaj kontraŭ la PCĈ frakcio kiu nun regas la aktualan ĉinan registaron aŭ por gvidi ĝin kaj montri la utilon de tiuj organizaĵoj kiel ia “reformista” partio. Sed ankaŭ alia danĝero povas minaci tiun movadon. Eblas okazi ke oni proponas kunlaboreman sindikatismon simile al tiu de Usono, Eŭropunio aŭ Japanio.

Do, oni necesas de perspektivo klasa, politika kaj revoluciema por eviti tiajn danĝerojn.

Alvoko

Ni tute subtenas la agadon de la ĉinaj laboristoj kaj kuraĝigas ilin por sin organizi sendepende de la ŝtato kaj la mastraro, sindefendi de la poliĉo kaj la armeo, senproprigi la kapitalon kaj konstitui potencon: laborista kaj kamparana registaro per la Laboristaj Konsiloj.

Ni alvokas tiujn laboristajn organizaĵojn de ĉiuj landoj al materia kaj efektiva solidareco kun la lukto de la ĉina laborista klaso por iliaj laboristaj, sociaj kaj politikaj postuloj alfronte al la ŝtato kaj la mastraro.

Libereco por Shen Meng Yu kaj aliaj arestitaj laboristoj !.

Antaŭen kun la ĉina laborista movado!.

Internaciema Kolektivista Cirklo

COREP


Komenti

Pri la kataluna krizo. Dokumento de tri anarki-sindikataj organizaĵoj

Ci malsupre, komunikado de tri gravaj anarkisindikatoj organizaĵoj pri la “kataluna krizo”
Por interesatoj:

La anarki-sindikatistoj esprimiĝas pri la situacio en Katalunio
Ni, subskribintaj organizaĵoj, dividas la maltrankvilon koncerne la situacion en Katalunio, la represion plenumitan de la Ŝtato kaj ties nunajn kaj estontajn konsekvencojn konsistantajn en perdo de rajtoj kaj liberecoj, kaj koncerne la kreskon de malnova naciismo en granda parto de la hispana Ŝtato.
Ni defendas la emancipiĝon de ĉiuj laboristoj de Katalunio kaj de la tuta mondo. Eble, en tiu kunteksto, ni ne komprenas la rajton al memdetermino sammaniere kiel la partioj kaj naciaj organizaĵoj. Laŭ ni, temas pri rajto al memmastrumado sur difinita teritorio.
Komprenita ĉi-maniere, la memdetermino konsistas en kontrolo de produktado kaj konsumado fare de la laboristoj, rekta demokratio de la bazo ĝis la pinto, organizita laŭ la federismaj principoj. Ĝi ne konsistas en starigo de novaj landlimoj aŭ kreado de nova Ŝtato. Kiel internaciistoj, ni opinias, ke la solidareco inter la laboristoj ne devas esti limigita al la ŝtataj landlimoj. Pro tio, tute ne gravas por ni, kie ili situiĝas.
Kio vere maltrankviligas nin, estas la reago en la cetero de la Ŝtato ; ekzaltiĝo de malfreŝa «hispaniismo», kiu memorigas estintajn periodojn, kuraĝigitajn de la amasinformiloj, akorde kun la aŭtoritata miskonduto de la registaro. Tiu situacio estas evidenta de post la enkarcerigo de personoj, kiuj laŭdis malobeemajn agojn, aŭ la aplikado de la artikolo 155 de la Konstitucio.
Ni konsciiĝas, ke tiu naciisma ekapero starigas la bazojn de estontaj limigoj de rajtoj kaj liberecoj, kontraŭ kiuj ni devas protekti nin. La fervora unuiĝo de la laŭdire «demokrataj fortoj» por pravigi la represion, aŭguras malklaran horizonton por ĉiuj estontaj disidentoj. Ŝajnas, ke la post-frankisma reĝimo, kiu regas nin de antaŭ 40 jaroj, grupiĝas por garantii sian kontinuadon.
Tiu reĝimo, kiu ekzistis kaj ekzistas en Katalunio same kiel en la cetero de la hispana Ŝtato, timas por sia propra daŭrigo. Amplekse kontestita kaj spertante profundan krizon de laŭleĝeco, ĝi observas, alarmita, la kreskantan nombron de malfermitaj frontoj. Krom la minaco kontraŭ la teritoria integriĝo de la Ŝtato, aldoniĝas la skandaloj pri koruptado, la perdo de prestiĝo de la monarkio, la kontestado de la drastaj aranĝoj suferitaj de la loĝantaro, la malkontenteco estigita de la sklavismo en la laboro pro la lastaj reformoj de la laboro, pri la emerita aĝo, la malaltigo de la pensioj, ktp…
La senĉesaj alvokoj de la aŭtoritatoj por defendi la konstitucion, koincidas fakte kun la klopodoj plenumitaj por interrompi tiun veran krizon pri propra ekzistado, kiu maltrankviligas ilin. La danĝero estas, ke en tiu procezo la represiaj sintenoj – kiel tiuj, kiuj okazis antaŭnelonge en pluraj katalanaj urboj – fariĝu la normo. Aŭ sintenoj eĉ pli gravaj.
Evidente, ni ne scias kien kondukos la eventoj. Ni restados atentaj pri la okazaĵoj, pretaj defendi la interesojn de la laboristoj ĉie en la Ŝtato. Ni kontraŭstaros per ĉiuj niaj fortoj la represion kaj la normaligon de ekstremdekstraj sintenoj, kiujn ni jam observas. Kompreneble, ni ne lasos nin manipuli de la strategioj de la politikaj partioj, kies celoj ne koincidas kun niaj. Samtempe, ni ne ĉesigos apogi la mobilizadon de la laboristaro, kiam tion ĝi decidos. Finfine tio estas momento forigi la ordonojn de la politikaj kaj ekonomiaj elitoj, kiuj de tro longe kontrolas la teritorion, nur por servadi, ekskluzive, siajn proprajn interesojn.
Kiel klasaj sindikataj organizaĵoj, liberecanaj kaj luktantaj, ni estos sur la stratoj dum la mobilizadoj, kiel ni faris en multaj aliaj okazoj, kontraŭ la represio, la malkreskado de la rajtoj kaj liberecoj, kaj kontraŭ la koruptado.
Eble la kataluna krizo estos la fino de ia Ŝtatmodelo, kiu agonias. Ke tiu ŝanĝiĝo trovos solvon en iun direkton aŭ alian, dependas de nia kapableco, kiel klaso, konduki la procezon en direkton inversan al la represio kaj la kreskado de naciismoj. Ni fidu nian kapablecon akiri finan rezulton kun pli da liberecoj kaj rajtoj, kaj ne inversan rezulton. La situacio estas grava.
Por rajtoj kaj liberecoj!
Kontraŭ la represio de la laboristaj klasoj!
Deklaracio kun-subskribitaj de tri anarki-sindikatistaj organizaĵoj:
Confederación general del trabajo
Confederación nacional del trabajo
Solidaridad obrera

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/ante-la-situacion-en-catalunya


Komenti

Deklaracio de la Internacia Asocio de Laboristoj [AIT / IWA] pri la balotado de la Komunumo. 24-03-1871. Afiŝo

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio   

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

 Klaku por altkvalita bildo

1871-03-24 Deklaracio de la AIT pri la balotado de la Komunumo

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO

Libereco Egaleco Frateco

INTERNACIA ASOCIO DE LABORISTOJ

FEDERACIA KONSILIO DE LA PARIZAJ SEKCIOJ

Federacia Ĉambro de la Laboristaj Socioj

LABORISTOJ,

Longa sinsekvo de malsukcesoj, katastrofo kiu ŝajnas konduki nian landon al tuta ruino, tiel estas la bilanco de la situacio kreita en Francio de la registaroj kiuj dominis ĝin.
Ĉu ni perdis kvalitojn necesajn por resaniĝi de ĉi tiu malnobleco? Ĉu ni estas tiom degeneritaj de suferi rezignacie hipokritan despotismon de tiuj, kiuj fordonis nin al eksterlandano, kaj ne retrovi sufiĉe da energion ke por igi niajn neeviteblan ruinon en la civila milito?
Lastaj okazintaĵoj pruvis la forton de la pariza popolo kaj ni estas konvinkitaj, ke frateca interkonsento baldaŭ pruvi lian saĝon.
La principo de aŭtoritato estas nun jam senpova por restaŭri la ordon en la stratoj, por revigligi la verkon en laborejoj, kaj tiu ĉi senpoveco estas ĝia nego.

La ne solidareco de la interesoj estas kreinta la ĝeneralan ruinon, estas generinta la socian militon;oni devas demandi al libereco, egaleco kaj solidareco, ke garantu ordon sur novaj fundamentoj, ke reorganizu la laboron, kiu estas la unua kondiĉo.

LABORISTOJ,

La komunuma revolucio asertas ĉi tiujn principojn kaj forigas ĉiun kaŭzon de konflikto en la estonteco. Ĉu vi hezitos doni vian finan subtenon al ĝi?
La sendependeco de la komunumo estas la pruvo de kontrakto kies klaŭzoj libere debatitaj ĉesos la antagonismo de la klasoj kaj certigos la socian egalecon.
Ni postulis la
emancipacion de laboristoj kaj la komunumaj delegacioj estas ties garantio, ĉar ĝi devas provizi ĉiun civitanon de la rimedoj por defendi siajn rajtojn, por kontroli efike la agojn de siaj komisiitoj ŝarĝitaj de la administrado de siaj interesoj, kaj difini la progreseman aplikon de sociaj reformoj.

La aŭtonomeco de ĉiu komunumo forigas tutan subpremadon al siaj postuloj kaj firmigas la Respublikon en lia plej alta esprimo.

LABORISTOJ,

Ni batalis; ni lernis suferi pro niaj egalecaj principoj; ni ne povas retroiri kiam ni povas helpi meti la unuan ŝtonon de la socia konstruaĵo.
Kion ni estas postulita?

La organizon de la Kredito, de la Ŝanĝo, de la Asocio tial ke ĝi garantu al Laboristo la plenan valoron de lia laboro;
La instruadon senpagan, sekularan kaj integran;
La rajton de Kunveno kaj Asocio, la absolutan gazetaran kaj civitanan liberecon;
La organizon ekde la urba vidpunkto de la servado de polico, armeo, higieno, statistiko, ktp.;

Ni estas trompitaj de niaj regantoj, ni eniris en ilia ludo, dum ili alterne karesis kaj subpremis la frakciojn kies antagonismo certigas ilian ekziston.
Hodiaŭ la popolo de Parizo estas klarvida, ĝi rifuzas tiun rolon kiel infano gvidata de gvidinstruisto, kaj en la urbaj balotoj, kiuj estas la rezulto de movado kies ĝi mem aŭtoras, ĝi memoros ke la principo reganta la organizon de grupo, asocio, estas la sama kiu devas regi la tutan socion, kaj same kial ĝi malakceptus ajnan administron aŭ prezidanton altruditan de ekstera potenco, malakceptos ĉiun urbestron, ĉiun prefekton altruditan de eksterlanda registaro al siaj aspiroj.

[La popolo de Parizo] asertos sian superan rajton de voĉdoni Asembleon, esti mastro en sia urbo kaj formi kiel konvenu al ĝi sian municipan reprezentanton sen intenci altrudi ĝin al aliaj.

Dimanĉe, la 26an marto, ni estas konvinkitaj pri tio, la popola de Parizo sentos honorita voĉdoni por la Komunumo.

La delegitoj ĉeestantaj en la nokta Kunsido de la 23an de marto 1871:
Federacia Konsilio de la parizaj sekcioj de la Internacia Asocio:

AUBRY (Federación..) LEO FRANKEL

BOUDET H. GOULLÉ

CHAUDESAIGUES LAUREAU

COIFÉ LIMOUSIN

V. DEMAY MARTIN LÉON

A. DUCHÊNE NOSTAG

DUPUIS CH. ROCHAT

Federa Ĉambro de la Laboristaj Socioj:

CAMÉLINAT LAZARE LEVY

DESCAMPS PINDY

EVETTE EUGÈNE POTTIER

GALAND ROUVEYROLES

HAMET SPOËTLES

JANCE A, THEISZ

J. LALLEMAND VERY


Komenti

Municipaj kantinoj. Pariza Komunumo. Afiŝo. 07-04-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

1871-04-07 Municipaj kantinoj

FRANCA RESPUBLIKO

LIBERECO — EGALECO — FRATECO

MUNICIPAJ KANTINOJ DE LA 8ª DISTRIKTO

LIBERIGO DE MIZERO PER LABORO

Oni avertas al publiko, ke la Municipo de la 8ª Distrikto prenas mezurojn por garantii la kontentigon de ĉiuj urĝaj bezonoj de sia administrataro.

Mizero estas plago kaŭzanta ĉiujn malordojn.

La laboro estas trezoro fekundiganta ĉiujn bonajn sentojn.

Havigi laboron por ĉiuj, tia estas nia celo.

Simple malfermi registrejojn pri proponadoj kaj postuladoj, kiel oni faras ĉie, krom la dungo de hejmaj laboristinoj, estas vana kaj iluzia laboro.

Aliflanke, la kutimaj dung-agentejoj estas rimedoj por trafikado kaj spekulado, kiuj indas eviti, uzante ĝiaj avantaĝoj.

Sed dum ni atendas la solvon de la socia Problemo pri labor-organizado, pri kiu la Pariza Komunumo zorgas, ni volas kontentigi ĉiujn urĝajn bezonojn: vivteno, vestaĵo, loĝejo kaj, por infanoj, vera instruado.

Ni klopodos almenaŭ por prizorgi ĉion kiel eble plej bone.

Tial, unue oni malfermis en la 8ª Distrikto tri kantinojn, kiuj anstataŭos tiujn de la Malmultekostaj Kuirejoj.

Tiuj Kantinoj havigos la necesan vivtenon al ĉiuj, kiuj estos devigita uzi ilin – kontraŭ laboro, ke ĉiu povos fari, anticipe aŭ kredite.

Simpla kajero aŭ libreto de kuranta konto estos funkciilo de ĉi tiu nova Institucio: ĝi estos donata ĉe Urbodomo, kontraŭ nunaj kartoj, kiuj sekve estos forigataj kaj nuligataj.

La kajero indikos, por ĉiu tenanto, la laboron, kiun li engaĝiĝas havigi kontraŭ la konto aŭ kredito de manĝaĵoj, ke oni estos malfermata por ili en Distrikto-Kantinoj.

Rilate al dung-agentejoj, sen elimini tiujn, kiuj ekzistas, oni kreos novajn rekte de la Urbodomo.

La Urbestro

JULES ALLIX.


Komenti

Dekreto de la Pariza Komunumo pri la cedo de forlasitaj laborejoj al laboristaj kooperativaj societoj. 16-4-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la transskribo: archivesautonomies.org.

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

Kelkaj proprietuloj de produkt-rimedoj lasis siajn laborejojn kaj ties dungistoj devenas sen laboro kaj senpagaj. La Komunumo reagis permesanta la daurigon de la labor-aktivaĵoj laû kooperativa maniero.

Pro tio, la Komunumo celis fari statistikon de tial laborejoj kaj leĝe transiri al la kooperativa maniero, eĉ konsideranta la rajtojn de revenantajn antaûajn proprietulojn.

Rimarku ke tio ne temis pri transiri de la privata proprieto al socia proprieto, ankaû ne al «ŝtata» proprieto (fakte la ŝtato ne ekzistis) sed ke la proprieto iris al laboristoj dungitaj al laborejoj. Tiusence ni ne rajtas paroli vere de «kolektivismo» sed, malgraû tiu grava aspekto, ni povas konsideri tiun dekreto kiel unua (preskaû) »kolektivista dekreto», praulo de la dekretoj de kolektiviĝo de Katalunio kaj Valencilando dum 1937

1871-04-16 Dekreto de laborejoj

Protokolo publikigita en la Oficiala Ĵurnalo de la Komunumo de la 17ª de aprilo 1871

KUNSIDO DE LA 16ª APRILO 1871

Protokoloj de la Komunumo

4. Dekreto pri organizo de laboranta komisiono por starigi statistikon de forlasitaj laborejoj4:

“La Pariza Komunumo,

“Konsiderante ke kelkaj laborejoj estas forlasita de tiuj kiuj estris ilin, eskapanta de la civitaj devoj kaj ne konsideranta la interesojn de laboristoj;

“Konsiderante ke, pro tiu malkuraĝa forlaso, multaj esencaj laboroj por la komunuma vivo estas interrompita kaj la ekzisto de laboristoj endanĝerigita;

“Dekretas:

“La laboristaj sindikataj ĉambroj estas kunvokataj por formi laborantan komisionon, kiu celas:

“1ª Starigi statitiskon de forlasitaj laborejoj, kaj ankaû precizan inventaron de ties stato kaj de laborilojn kiujn ili enhavas;

“2ª Prezenti raporton stariganta la praktikajn kondiĉojn por la frua ekfunkciigo de ĉi tiuj laborejoj, jam ne por la dezertantoj, kiuj forlasis ilin, sed por la kooperativaj societoj de laboristoj, kiuj en ili estis dungitaj.

“3ª Ellabori projekton de konstitucio de tiuj kooperativaj societoj de laboristoj;

“4ª Formi arbitracia instanco, kiu devas decidi, kiam revenos la menciitaj mastroj, pri la kondiĉoj de la fina cedo de la laborejoj al laboristaj societoj kaj pri la parto de la kompenso kiun devos pagi la societoj al la mastroj.

“Ĉi laboranta komisiono devos adresi sian raporton al la komunuma Komisiono de laboro kaj ŝanĝo, kiu estos demandita de prezenti al la Komunumo, kiel frue, la malnetan dekreton kiu kontentigas la interesojn de la Komunumo kaj la laboristojn.”

4. Oficiala Ĵurnalo de la Komunumo, la 17an de Aprilo. Kp la Registron de decidoj, nº 58: “Sciigita al publikaj servoj. A”.


Komenti

Pensioj vidvinoj kaj orfoj. Nacia Gvardio. Inter la 30-03-1871 kaj la 18-05-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

La Pariza Komunumo starigis sistemon de pensioj por la vidvinoj kaj orfoj de la Nacia Gvardio, specifante, unuafoje en la historio kaj propone de la Unio de Virinoj, la egalajn rajtojn por vidvinoj edziĝintaj aŭ ne kaj por infanoj konsideritaj leĝaj aŭ ne.

1871-03-30 ĝi 1871-05-18 Pensoj vidvinoj kaj orfoj Nacia Gvardio

Franca Respubliko

Libereco, Egaleco, Frateco

PARIZA KOMUNUMO

NACIA GVARDIO DE LA Xª DISTRIKTO

AVERTO

La Komisiono de enketo por Vidvinoj kaj Orfoj de la vunditaj kaj malaperitaj, ke rajtas pension, sekve de la Komunuma-dekreto de la 10ª de aprilo 1871, informas ke oni starigis la Oficejon ĉe la Urbodomo de la Xª Distrikto, ĉe la fundo de la korto, dekstre, de la naŭa ĝis la dek-unua horo matene kaj de la dua ĝis la kvina posttagmeze.

Oni devas proviziĝi per ĉiuj bezonataj dokumentoj por pruvi la identecon.

La Sekretario de la Komisiono.


TH. PAULIN


Komenti

Dekreto pri disigo Eklezio-Ŝtato. 3-04-1871

Kolekto Afiŝoj de la Pariza kaj Liona Komunumoj 1870-1871

Originala bildo de la afiŝo: BDIC

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK de Valencio

Aranĝo: grupgerminal.org en Alejandría Proletaria

Klaku por altkvalita bildo

La Pariza Komunumo dekretis ke la Eklezio estu disigata de la Ŝtato, ke la buĝeto de kultoj estu forigata kaj ke la havaĵoj apartenantaj al religiaj kongregacioj estu deklarataj naciajn proprietaĵojn.

FRANCA RESPUBLIKO

LIBERECO EGALECO FRATECO

PARIZA KOMUNUMO

LA PARIZA KOMUNUMO,

Konsiderante, ke la unua de la principoj de la Franca Respubliko estas libereco;
Konsiderante, ke konscienco-libereco estas la unua de la liberecoj;
Konsiderante, ke publika financado de religioj estas kontraŭa al tiu principo, ĉar ĝi trudas al civitanoj kontraŭ iliaj propraj kredoj;
Konsiderante, fakte, ke klerikaro estis kunkulpulo en krimoj de la monarkio kontraŭ libereco;

DEKRETAS:

Art. 1ª. La Eklezio estu disigata de la Ŝtato
Art. 2ª. Buĝeto de kultoj estu forigata.
Art. 3ª. Havaĵoj nomitaj de morta mano, apartenantaj al religiaj kongregacioj, moveblaj kaj nemoveblaj, estu deklarataj naciajn proprietaĵojn.
Art. 4ª. Oni tuj faros enketon pri ĉi tiuj havaĵoj por konstati ilian naturon kaj meti ilin al dispozicio de la Nacio.


LA PARIZA KOMUNUMO.

Parizo, la 3an de aprilo 1871

 


Komenti

Afiŝaro de la Pariza kaj Liona Komunumoj

“Ĉu vi rekonResultado de imagen de vive la communeas ĉi Parizon? […] ĉi tiujn fumantajn fortikaĵojn, ĉi tiujn eksplodojn de heroeco, ĉi tiujn virinojn, ĉi tiujn
virojn de ĉiuj profesioj miksitaj?   Ĉiuj la laboristoj de la tero aplaŭdantaj nia lukton, ĉiuj la burĝaroj koaliciitaj kontraŭ ni.”

H. Prosper-Olivier Lissagraray. Historio de la Pariza Komunumo. 1876.